Smanjene nacionalne penzije

09 Feb 2015

Nacionalnu penziju dobijaju penzionisani umetnici, odnosno stručnjaci u kulturi, koji su izabrani na osnovu javnog godišnjeg poziva

Vlada Srbije odlu?ila je 8. februara da smanji za deset odsto posebna priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi – takozvane nacionalne penzije.

Nacionalna penzija do sada je iznosila 50.000 dinara, a od sada ?e biti 45.000.

Odluka o umanjenju nacionalnih penzija doneta je u skladu sa politikom štednje koju sprovodi Vlada Srbije, saopšteno je posle sednice vlade.

Ministarstvo kulture i informisanja pokrenulo je u novembru 2014. proceduru za smanjenje nacionalnih penzija za deset odsto, na osnovu preporuke vlade o štednji radi uskla?ivanja sa politikom smanjenja budžetskog deficita.

Poslednjom javno predstavljenom verzijom Nacrta zakona o imenama i dopunama Zakona o kulturi predvi?eno je ukidanje nacionalnih penzija, s tim što je planirano da lica koja su do sada stekla to pravo i dalje imaju doživotnu mese?nu naknadu.

Ministar kulture Ivan Tasovac rekao je tim povodom da je pitanje nacionalnih priznanja pažljivo razmotreno, uklju?uju?i i to u šta se pretvorilo to priznanje proteklih godina i kako “razli?ite politi?ke opcije nisu uspele da se izbore za granicu izme?u smisla i besmisla, ukusa i neukusa”… Tasovac je više puta naglasio da ukidanje nacionalnih priznanja nije motivisano ekonomskim razlozima, ve? suštinskim.

Nacionalnu penziju dobijaju penzionisani umetnici, odnosno stru?njaci u kulturi, koji su izabrani na osnovu javnog godišnjeg poziva. Dodela nacionalne penzije proteklih godina izazivala je burne reakcije u javnosti, kako zbog onih koji nisu izabrani, tako i zbog li?nosti koje su dobile nacionalno priznanje.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!