Služba za katastar u Novom Sadu krši prava građana

22 Mar 2011

Republički zaštitnik građana tvrdi da građani na obradu predmeta čekaju mesecima, a oni koji su spremni da plate duplo traženi dokument dobijaju preko reda

Služba za katastar nepoketnosti u Novom Sadu krši prava gra?ana na dobru upravu jer njihove zahteve obra?uje mesecima, uz nepotrebne birokratske komplikacije, dok gra?ani koji su spremni i mogu da plate dvostruko, traženi dokument dobijaju preko reda, utvrdio je republi?ki Zaštitnik gra?ana.
Kako se navodi u saopštenju ombudsmana Šase Jankovi?a, razli?ito postupanje po zahtevima gra?ana u zavisnosti od toga koliko su spremni da plate, pogotovo ako organ javne vlasti po “jeftinijoj” tarifi radi neorganizovano i sporije nego što je zakonski minimum ažurnosti, kršenje je prava gra?ana.
Zbog toga je, kako se navodi, republi?ki Zaštitnik gra?ana od Službe za katastar nepokretnosti u Novom Sadu zatražio da odmah prekine sa praksom prekorednog postupanja po dvostruko pla?enim zahtevima, sve dok ne dostigne punu ažurnost u radu i omogu?i svakom gra?aninu da u razumnom i zakonskom roku ostvari svoja prava.
Kako se dodaje, od Službe za katastar u Novom Sadu zatraženo je i da svoj rad organizuje bolje, tako da gra?ani nepotrebno ne ?ekaju pred nizom šaltera za posao koji se može obaviti na jednom mestu.
Ombudsman je kontrolu vršio po pritužbi gra?ana i na osnovu informacije od pokrajinskog ombudsmana.
Kako se navodi u saopštenju, u narednom periodu Zaštitnik gra?ana kontrolisa?e i druge Službe za katastar nepokretnosti i posle toga ?e oceniti da li je potrebno da od Vlade Srbije zatraži da preispita osnovanost i celishodnost ?lana 8a Uredbe o visini naknade za koriš?enje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republi?kog geodetskog zavoda.
Taj propis predvi?a da se zahtev za prioritetno rešavanje prekoredno uzima u rad, za šta se pla?a 100 odsto uve?ana tarifa.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!