Slučaj NIS na čekanju

24 Sep 2008

Šef

Šef poslani?ke grupe “Zajedno za Vojvodinu” i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški izjavio je ju?e da inicijativa te stranke da se Skupština Vojvodine izjasni o gasnom aranžmanu s Ruskom Federacijom nije stavljena na dnevni red, jer je Izvršno ve?e zatražilo da se taj predlog dopuni kako bi o njemu moglo da se raspravlja. On je, me?utim, izrazio ?u?enje što na ju?erašnjoj sednici “ovaj zaklju?ak Ve?a nije prezentovan na pravi na?in”, odnosno što je predsenik PIV-a Bojan Pajti? ocenio da predlog LSV-a ima formalnopravne nedostatke.
U kratkoj raspravi koja je tim povodom usledila, po re?ima Bogoroškog, predstvanci LSV-a, ina?e koalicioni partneri u pokrajinskoj vlasti, insistirali su da se razreši dilema o tome da li je re? o formalnim nedostacima, nedostatku politi?ke volje ili zabuni.

– Na kraju se ispostavilo da postoji volja PIV-a da se raspravlja o ovoj temi, ali da predlog treba da se kvalitetnije pripremi da bi ušao u dnevni red na slede?oj sednici – kazao je Bogaroški novinarima.
Ina?e, u predloženoj infromaciji LSV-a povodom sporazuma izme?u Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti naftne i gasne privrede, insistira se na tome da se iz kupoprodaje izuzmu sadašnja i budu?a ležišta nafte i gasa u Srbiji, kao i postoje?a oprema i postrojenja za eksploataciju, te sva nepokretna i pokretna imovina Naftne industrije Srbije funkcionalno vezana za osnovnu delatnost proizvodnje nafte i gasa. Me?u zaklju?cima ove informacije predlaže se i da se u budu?em ugovoru o proizvodnji, ležišta nafte i gasa u Srbiji ustupe na eksploataciju, a raspodela izme?u države Srbije kao vlasnika i budu?eg korisnika da se vrši u srazmeri 80 prema 20 odsto u korist vlasnika.

Bogaroški je kazao da je za tu stranku sporno što se postoje?im ugovorima imovina NIS-a prodaje za samo petinu procenjene vrednosti, ?ime ?e, kako je ukazao, Vojvodina izgubiti zna?ajan deo privatizacionih prihoda koji joj zakonski pripadaju. Dodao je da je sporno i što se me?udržavni sporazum ne bavi pitanjem statusa zaposlenih u naftnoj kompaniji, ni ekološkim standardima, ali ni pitanjem obešete?enja Vojvodine.
– Mislim da je ovo za gra?ane Vojvodine najvažnije pitanje, i to u dužem periodu, jer od 17.000 zaposlenih u NIS-u, 90 procenata su iz Vojvodine. A i 90 odsto imovine te kompanije se tako?e nalazi u Pokrajini. Zato smo predložili koncept za koji smatramo da je u skladu s interesima gra?ana Vojvodine, ali i cele Srbije, a po kojem iz privatizacije treba da se izuzmu nalazišta nafte i gasa, odnosno rudno bogatstvo – istakao je on.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!