Slovenija: Janković na čekanju

10 Jan 2012

Po prvi put se dogodilo da slovenački poslanici ne izaberu za premijera predsednika stranke koja je na izborima osvojila najviše glasova i relativnu većinu. Na potezu je predsednik Turk, koji mandat ponovo može poveriti Jankoviću, ali i nekom drugom

Zoran Jankovi? i njegova partija Pozitivna Slovenija ipak nisu uspeli da se izbore za ve?inu u parlamentu. Po prvi put se dogodilo da slovena?ki poslanici ne izaberu za premijera predsednika stranke koja je na izborima osvojila najviše glasova i relativnu ve?inu.

Sada je na potezu predsednik Danilo Turk, koji mandat ponovo može poveriti Jankovi?u, ali i nekom drugom. Možda ?e mandat da pokuša da “osvoji” ve?inu u parlamentu dobiti i Janez Janša, koji se do ju?e smatrao gubitnikom izbora, mada su najve?e šanse da Jankovi? za dve sedmice pokuša ponovo da se dogovori sa drugim stranka i izbornim listama kako bi osigurao parlamentarnu ve?inu.

Za sada se smatra da novih izbora ne?e biti bez obzira na politi?ku pat poziciju u kojoj se našla Slovenija. Ova zemlja, kao i druge evropske države, u periodu krize, ne bi smela dugo da ?eka na formiranje nove vlade.

Do ju?e se mislilo da ?e Zoran Jankovi? imati najmanje 44 glasa u parlamentu koji broji 90 poslanika. Pretpostavljalo se da ?e Jankovi?u nedostajati najviše dva poslani?ka glasa. Me?utim, on je osvojio sam 42 poslani?ka poverenja, ili ?etiri manje od potrebnog,  što jasno govori da ni svi iz njegove koalicije nisu glasali za njegovo premijersko mesto.

Slovenija se našla u politi?koj pat poziciji nakon najnovijeg preokreta, odosno nakon toga što je Gra?anska lista Gregora Viranta napravila dogovor sa desnicom, a Demokratska stranka penzionera (DESUS) Karla Erjavca stala uz mandatara Jankovi?a. Upravo se smatra da dvojica poslanika DESUS-a nisu glasali za Jankovi?a.

Trenutni raspored snaga je takav da koalicija okupljena oko Zorana Jankovi?a i njegove stranke Pozitivna Slovenija ima 44 poslanika, a koalicija okupljena oko Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše tako?e ima podršku 44 poslanika u parlamentu koji broji 90 mesta. Preostala dva mesta drže manjinski poslanici Laslo Genc (Ma?ar) i Roberto Batelli (Italijan).Njih dvojica su me?utim izjavili kako ne žele na sebe kao manjinski poslanici preuzeti odluku o vladi, što može i da bude razlog zašto nisu glasali za Jankovi?a. Smatra se da je Italijan bliži levici, dok je za Ma?ara u ovom trenutku teško re?i.

Jankovi? je za sada dogovor postigao, pored DESUS-a, i sa Socijalnim demokratima Boruta Pahora, koji imaju deset osvojenih poslani?kih mesta, te kada se tome doda 28 mandata koje je osvojila Jankovi?eva Pozitivna Slovenija, još uvek ne može formirati potrebnu ve?inu.

U slovena?koj javnosti se spekulisalo da bi dva poslanika sa liste Gregora Viranta mogli podržati Jankovi?a, no to se o?igledno nije desilo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!