Slovenija i Srbija moraju vratiti novac od stare devizne štednje

07 Nov 2012

Evropski sud za ljudska prava presudio je u predmetu troje državljana BiH koji su pokrenuli postupak tražeći da se utvrdi odgovornost tuženih država za neisplatu tzv. stare devizne štednje

Evropski sud za ljudska prava presudio da je Republika Slovenija odgovorna za povrat stare devizne štednje štedišama podružnica Ljubljanske banke izvan Republike Slovenije, a da je Republika Srbija odgovorna za povrat te vrste štednje štedišama Invest banke izvan Republike Srbije.

“Dana 6. novembra Evropski sud za ljudska prava presudio je u predmetu troje državljana BiH (Ališi?, Sadžak i Šahdanovi? protiv BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije) koji su pokrenuli postupak traže?i da Evropski sud utvrdi odgovornost tuženih država za neisplatu tzv. stare devizne štednje u podružnici Ljubljanske banke Sarajevo i Invest banke Tuzla dugi niz godina”, javila je Vlada Hrvatske.

Evropski sud je naime utvrdio odgovornom Sloveniju za povredu prava na mirno uživanje vlasništva (?l.1.Protokola 1. uz Konvenciju) i prava na u?inkovito pravno sredstvo (?l.13. Konvencije) štedišama koje su svoju deviznu štednju položile u podružnice Ljubljanske banke izvan teritorija Slovenije, te Srbiju za neisplatu devizne štednje položene u Invest banci izvan teritorija Srbije.

Tako?er je Sud presudio da propusti Slovenije i Srbije da tužitelje u ovom predmetu, ali i sve druge osobe u istom pravnom položaju, uklju?e u odre?ene sheme povrata te štednje, predstavlja sistemski problem:

“Stoga obje države trebaju u roku od 6 mjeseci od kona?nosti ove presude omogu?iti podnositeljima i svima drugim štedišama u istom položaju isplatu stare devizne štednje pod istim uslovima kao što je omogu?eno onima koji su imali; staru deviznu štednju u podružnicama slovenskih banaka u Sloveniji, odnosno srpskim državljanima koji su imali štednju u poslovnicama srpskih banaka na podru?ju Srbije”, saop?ila je hrvatska Vlada.

(Radio Sarajevo)

Podelite ovu stranicu!