Slovenci najčešći na kulturnim događajima u EU

25 Aug 2017

Na dnu lestvice su Bugarska, Rumunija, Grčka i Poljska

Najagilniji posetioci koncerata, pozorišnih i baletskih predstava u zemljama Evropske unije su Slovenci, a zatim gra?ani Luksemburga, Finske i Austrije. Na dnu lestvice su Bugarska, Rumunija, Gr?ka i Poljska, a od njih je nešto bolja Srbija, koja je tako?e uklju?ena u evropsku statistiku, uz još nekoliko zemalja koje nisu ?lanice EU.

Prema podacima koje je objavio Eurostat, 27,7% gra?ana Slovenije posetilo je tokom 2015. godine najmanje ?etiri puta neki od kulturnih doga?aja kao što su koncerti, pozorišne predstave ili balet.

Prosek EU u tom pogledu je 13,6% gra?ana, što je bezmalo trostruko manje nego u Švajcarskoj (37,0%), koja je tako?e obuhva?ena analizom, a prednja?i na ?itavom evropskom nivou.

Najvernija publika kulturnih doga?aja uživo, posle Slovenaca, jesu gra?ani Luksemburga (26,8%), a slede Finska (23,9%), Austrija (21,8%), Estonija (20,6%), Holandija (20,5%) i Belgija (20,3%).

Na dnu liste EU su Poljska (3,7%), Gr?ka (4,6%), Rumunija i Bugarska (po 6,7%), a nezavidna mesta zauzele su i Italija (8,0%), Slova?ka (9,3%), Ma?arska (9,5%) i Hrvatska (10,0%).

Nešto manje od proseka EU imaju i Malta (10,8%), (Kipar (11,3%), Španija (12,6%) i Danska (13,4%), dok su nešto bolje od proseka Litvanija (14,1%) Irska (14,2%), Nema?ka (14,9%), ?eška (15,4%) i Švedska (16,4%).

U Portugalu 17,3% gra?ana poseti godišnje ?etiri i više scenskih kulturnih doga?aja, sli?no kao u Letoniji (17,6 %), Francuskoj (17,8%) i u Britaniji (18,0%).

Me?u zemljama koje nisu ?lanice EU, a obuhva?ene su statistikom, znatno iznad proseka EU je Island (34,8%), ali i Norveška (23,4%), dok u Srbiji svega 7,8% gra?ana odlazi najmanje ?etiri puta godišnje na neki od muzi?kih ili pozorišno-baletskih doga?aja.

Prema poslednjem istraživanju Zavoda za prou?avanje kulturnog razvitka, sprovedenog krajem 2015. godine, 54,8% gra?ana Srbije nije ni jednom posetilo pozorište, a 10,6% je to u?inilo od ?etiri do šest puta. Baletske i operske predstave posetilo je bar jednom svega 5,4% gra?ana, dok je polovina gra?ana bila barem na jednoj vrsti muzi?kog doga?aja.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!