Slovačka: Otkaz urednika slovačkog lista zbog sumnjive privatizacije

14 Oct 2014

Matus Kostolni, glavni i odgovorni urednik i četvoro njegovih zamenika danas su objavili odluku o otkazu

Glavni i odgovorni urednik i još ?etvoro urednika vode?eg slova?kog dnevnog lista SME dali su otkaz u znak protesta zbog najavljene prodaje lista jednoj finansijskoj grupaciji koja se sumnji?i za korupciju.

Matus Kostolni, glavni i odgovorni urednik i ?etvoro njegovih zamenika danas su objavili odluku o otkazu.

Oni su naveli da ne mogu da budu sigurni da ?e biti o?uvana sloboda štampe ako grupacija Penta od nema?kog izdava?a Rajniš-Bergiše Ferlagsgezelšaft (Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft) otkupi 50 odsto izdava?ke grupe Petis pres, koja izdaje SME.

Urednici su naveli i da bi eventualna prodaja, za koju je potrebno i odobrenje slova?kih antimonopolskih vlasti, urušila kredibilitet lista.

Na internetu je 2011. godine objavljen dosije “Gorila”, koji je navodno sa?inila slova?ka tajna služba SIS, a u kojem je sugerisano da je Penta 2005. i 2006. godine podmi?ivala vladaju?e i opozicione politi?are kako bi osvojila unosne privatizacione ugovore.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!