SLOBODOUMNI NEMANJA

22 Feb 2012

„Ja sam veoma slobodan. Ja izražavam sam sebe i svoja intelektualna
uverenja (…) Da sam Rus, glasao bih za Putina…

„Ja sam veoma slobodan. Ja izražavam sam sebe i svoja intelektualna
uverenja (…) Da sam Rus, glasao bih za Putina”, Nemanja Emir Kusturica, reditelj, neimar i rendžer

Podelite ovu stranicu!