SLOBODAN BUDAKOV: Republika ne zaslužuje lojalnost Pokrajine

02 Apr 2009

Nacrt

budakov.jpgNacrt zakona o utvr?ivanju nadležnosti AP Vojvodine dokazuje da republi?lka vlast ne zaslužuje lojalnost Pokrajine. Naime, gra?ani Vojvodine su na referendumu odbili predloženi Ustav Repuzblike Srbije,ali su – preko svojih predstavnika – izrazili spremnost da ga poštuju. U skladu sa tim Skupština Vojvodine usvojila je Predlog novog Statuta kojim su ispoštovani okviri utvr?eni Ustavom.
Me?utim, Nacrt zakona o nadležnostima Vojvodine – suprotno tome – odstupa od Ustava.
Prvo, on nije sa?injen do kraja 2008. godine, tj. u roku koji je Ustavom na?elno utvr?en
Drugo, Ustav kaže da “…autonomne pokrajine u skladu sa Ustavom, ure?uju nadležnost, izbor, organizaciju i rad organa i službi koje osnivaju…”Suprotno toj odredbi Ustava, a i samom naslovu Nacrta zakona, on ne govori o nadležnostima nego o ovlaš?enjima Pokrajine. A to nije isto!
Tre?e, Ustav kaže da “…autonomna pokrajina ima izvorne prihode.. “Statut to precizira, a Nacrt zakona pre?utkuje kao što izbegava i odrdbe Statuta o imovini Pokrajine.
?etvrto, primena Zakona – a to zna?i i Statuta – ostaje vremenski neiizvesna jer su rokovi “elasti?ni” – od maja ove do januara naredne godine.
Mnogo je još spornih odredaba u Nacrtu zakona, ali ve? i ovih nekoliko – kako to pokazuje reagovanje stranaka i organa u Pokrajini – ukazuju da je potpunu zavisnost Pokrajine od Republike sve teže podnositi i da republi?ka vlast ne zaslužuje lojalnost Vojvodine.
Ostaje da se vidi kakve je predloge “pokrajinska administracija” uputila Vladi i koliko ?e ti predlozi biti uvaženi. U svakom slu?aju potvrdi?e se istina da je glavni problem u važe?em Ustavu Srbije i u ustavnom položaju Vojvodine i da i jedno i drugo treba što pre menjati.

(Autor je ?lan predsedništva Vojvo?anskog kluba)

Podelite ovu stranicu!