Sloboda medija značajno pogoršana

03 May 2016

Prema podacima međunarodne organizacije Reporteri bez granica, sloboda medija značajno je pogoršana

Prema podacima me?unarodne organizacije Reporteri bez granica, sloboda medija zna?ajno je pogoršana.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1993. godine 3. maj Me?unarodnim danom slobode medija, ukazuju?i tako na zna?aj nezavisnosti medija i podsje?aju?i vlade da je njihova dužnost da podrže slobodu izražavanja, javlja Sanel Kajan, novinar Al Jazeere.

Iako je Evropa zadržala položaj najslobodnije regije za medije, potvr?en je trend opadanja medijskih sloboda.

Osnovni problemi su zloupotrebe protivteroristi?kih mjera, donošenje zakona koji omogu?avaju masovni nadzor, te pove?ana kontrola vlasti nad državnim i privatnim medijima.

Od evropskih zemalja najnepovoljnija medijska klima je u Poljskoj. Ta zemlja pala je za ?ak 29 mjesta.

Zakonom koji je usvojen po?etkom godine Poljska vlada ima nadležnosti da postavlja i smjenjuje rukovodstvo javnog radiotelevizijskog servisa.

Najve?i pritisak osjete mediji u Eritreji, koja je prema ocjeni Reportera bez granica, na posljednjem 180. mjestu. Poziciju ispred zauzima Sjeverna Koreja.

Kada je rije? o balkanskim zemljama, u najnovijem izvještaju Reportera bez granica navedeno je da su najmanje slobodni mediji u Makedoniji i Crnoj Gori, dok je najpovoljnija medijska klima u Srbiji.

Pogoršanje situacije

Ta zemlja je sa 67. mjesta stigla na 59. poziciju. Ipak, pojedini medijski stru?njaci tvrde da je stanje u Srbiji ostalo manje-više isto. Kažu da je Srbija napredovala na listi, ne zato što se stanje medijskih sloboda popravilo, ve? zato što se situacija pogoršala u drugim zemljama.

Veliki pritisak u radu osjete mediji u Hrvatskoj. I u toj zemlji zabilježen je pad od pet mjesta i nalazi se na 63. mjestu. Iz Hrvatskog društva novinara kažu da je sloboda medija u toj zemlji danas manja nego prije tri godine, kada je Hrvatska ušla u EU.

Slijedi Bosna i Hercegovina, koja je pala za dva mjesta, i na osnovu Izvještaja za prošlu godinu, zauzela je 68. poziciju.

Ovdje je kao najnegativnije ocijenjeno usvajanje novog zakona o javnom redu i miru u bh. entitetu Republika Srpska. Zakon kriminalizira postavljanje onih sadržaja na društvene mreže koji, kako je navedeno, “remete društveni poredak”, što potencijalno može omogu?iti zakonska ograni?enja slobode govora na društvenim mrežama i podsta?i klimu autocenzure.

Iako je Crna Gora u slobodi medija napredovala za osam mjesta u odnosu na prošlogodišnji izvještaj, te je sada na 106. mjestu i dalje je jedna od najlošije rangiranih u regiji.

Najviše problema u izvještavanju imaju mediji u Makedoniji, koja se nalazi na 118. mjestu. Izloženi su velikom utjecaju politi?kih partija u toj zemlji.

Novinari širom svijeta i dalje se suo?avaju sa finansijskim i uredni?kim pritiscima, a usvojeni zakoni koji štite slobodu informiranja nisu provedeni u potpunosti.

Sloboda medija u mnogim zemljama je samo stvar deklarativnog zalaganja, baš kao i borba protiv korupcije, ili zabrana diskriminacije.

Mediji najviše uspijevaju ostati nezavisni u Finskoj, Holandiji i Norveškoj.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!