Slaviša Lekić predsednik Upravnog odbora Saveta za štampu

18 May 2017

U toku 2016. godine Savet je primio 126 žalbi građana ili organizacija, a u 62 slučaja utvrđeno je da su mediji prekršili odredbe Kodeksa novinara Srbije

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Slaviša Leki? novi je predsednik Upravnog odbora Saveta za štampu, objavio je taj Savet.

Leki? je na tom mestu zamenio prethodnog predsednika NUNS -a Vukašina Obradovi?a, a Upravni odbor je na sino?noj sedinici za zamenicu predsednika izabrao Zoricu Višnji?, predsednicu UO Lokal presa.

Kako se dodaje, novi ?lan Upravnog odbora ovog samoregulatornog tela je i Vladimir Radomirovi?, koji je nedavno izabran za predsednika Udruženja novinara Srbije.

Upravni odbor Saveta za štampu ima pet ?lanova, od kojih su ?etiri predstavnici organizacija osniva?a Saveta: Asocijacije medija, UNS-a, NUNS-a i Lokal Presa, dok je peti ?lan tako?e predstavnik Asocijacije medija. U ovom sazivu UO Saveta predstavnici Asocijacije medija su Zoran Sekuli?, predsednik UO Asocijacije i Stevan Risti?, direktor nedeljnika Vreme.

Upravni odbor je, na istoj sednici, prihvatio zahteve portala KRIK, Maglo?ista? i Agrosmart za ?lanstvo u Savetu i usvojio finansijski izveštaj, kao i izveštaj o radu za prošlu godinu.

U toku 2016. godine, kako se navodi, Savet je primio 126 žalbi gra?ana ili organizacija, a Komisija za žalbe je u 62 slu?aja utvrdila da su mediji objavljenim sadržajem prekršili odredbe Kodeksa novinara Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!