Slaviša Lekić novi predsednik NUNS-a

25 Mar 2017

"Vremena u kojima živimo kao profesionalci su jako teška, to nije nevreme i kijamet gde se treba skloniti i sačekati da prođe, već treba krenuti u akciju"

Nezavisno udruženje novinara Srbije danas je na godišnjoj skupštini izabralo Slavišu Leki?a za novog predsednika udruženja.

U trci za predsednika NUNS-a je u?estvovao i Željko Bodroži?. Za Leki?a je glasalo 126, a Željka Bodroži?a 68 ?lanova NUNS-a.

Redovna sednica skupštine NUNS-a po?ela je minutom ?utanja, zbog nedavno preminulog novinara Nebojše Spaji?a. Usledilo je obra?anje kandidata za novog predsednika.

“Poslednjih nekoliko godina sam više poznat akcijašima društvenih mreža nego medijima. Ovde skupština bira izme?u Bodroži?a i Leki?a, ni jedan nije izgubio. Razlika je u nijansama, godinama, iskustvu i na?ina dolaska do cilja, a cilj je isti svima – slobodno novinarstvo. Vremena u kojima živimo kao profesionalci su jako teška, to nije nevreme i kijamet gde se treba skloniti i sa?ekati da pro?e, ve? treba krenuti u akciju. NUNS treba da povrati imidž koji je imao”, izjavio je Slaviša Leki?.

Željko Bodroži? je izjavio da se ose?a kao pobednik samom kandidaturom.

“NUNS je pored NDNV jedino slobodno udruženje. Ono što ja mogu da vidim iznutra je da je važno da oja?amo organizaciju jer mi imamo jake ?lanove i od nas u Odboru zavisi da li ?emo ih podsta?i. Zahvaljuju?i sekretarijatu mi smo opstali. Potrebno je i da Medija centar dignemo na noge i podržimo sekretarijat koji nam je pomogao da preživimo ovaj period, kao i da oja?amo lokalne poverenike i budemo prisutni i aktivni van Beograda. Ovo je novi po?etak NUNS-a i ko god pobedi ovo ?e biti novi po?etak NUNS-a”, zaklju?io je Bodroži?.

?lanovima NUNS-a obratio se i bivši predsednik Vukašin Obradovi?.

“Obra?am se poslednji put sa pozicije predsednika NUNS-a. Hvala vam svima na podršci i poverenju koje ste mi pokazali. U svojoj novinarskoj karijeri izbor za predsednika NUNS-a predstavlja veliku ?ast. Za mene, NUNS predstavlja ideju za ono što nas je udružilo, a ta ideja je etika i slobodno društvo. Ja sam se trudio da da o?uvam to što je misija NUNS-a a to je da on bude predvodnik u progresionalnom odgovornom novinarstvu”, poru?io je Obradovi?.

On je naveo da je NUNS postao nepoželjan u medijima koji su želeli da održe dobre odnose sa vlaš?u.

“Druga ?injenica je da mi kada govorimo o ?lanovima NUNS-a, o solidarnosti i u?eš?u, moramo da znamo da se oni susre?u sa velikim pritiscima, jer nemamo mehanizam zaštite naših novinara da oni mogu da slobodno dignu svoj glas protiv kršenja na?ela za koji se zalaže NUNS. Nešto što zaista nerado izgovaram. problem NUNS-a jesu neki naši ?lanovi koji se pre podne slikaju na Pinku a posle podne kritikuju rad NUNS-a, to se dešavalo u prošlosti ali mi možda nismo reagovali na na?in na koji trebamo”, rekao je Obradovi?, koji je dodao da ostaje u NUNS-u i poželeo sre?u kandidatima.

Mandat predsednika traje godinu dana do novog izbora na redovnoj godišnjoj sednici NUNS-a.

Slaviša Leki?, aktuelni kolumnista Danasa, je bio novinar i urednik u više srpskih (i jugoslovenskih) medija, autor nekoliko knjiga, te autor brojnih tekstova, publikacija, dokumentarnih emisija i filmova – sa radnim iskustvom od 35 godina. Njegovo ime stoji iza televizijskih projekata „Zloupotreba politi?kog uticaja: politi?ke stranke kao najve?i poslodavci u Srbiji“, „LAZAR“, “Mediji u Srbiji: hronika propadanja”, “Pad haških begunaca”, “Zoran ?in?i?: HIPOTEKA” i “Kako se dogodio narod”.

Bio je kolumnista nedeljnika “Newsweek“, vlasnik i glavni i odgovorni urednik magazina Status, novinar i glavni i odgovorni urednik nedeljnika “Reporter”, radio u dnevnicima Borba i Naša borba, i nedeljniku NON. U biografiji mu se navodi da je bio novinar, saradnik i kolumnista u više eminentnih novina i magazina bivše SFRJ: “Danas”, “Nedeljna Dalmacija”, “Mladina”, “Naši dani”, “Duga”, “Vreme”… Bio je ?lan prvog saziva Saveta za štampu, urednik je, autor i/ili prire?iva? desetak knjiga i bio medijski savetnik u organizaciji UNDP.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!