Skupština Vojvodine sutra o završnom računu budžeta

22 Sep 2008

Poslanici

Poslanici Skupštine Vojvodine na sutrašnjem zasedanju raspravlja?e o predlogu odluke o završnom ra?unu budžeta Vojvodine za 2007. godinu. Pred poslanicima se ne?e na?i radna verzija novog statuta pokrajine, jer je ranije najavljeno da ?e taj najviši pravni akt Vojvodine prvo biti upu?en na javnu raspravu.
Na dnevnom redu sutrašnjeg zasedanja, kako je danas saopšteno, na?i ?e se i godišnji izveštaji preduze?a i institucija ?iji je osniva? pokrajina. Poslanici ?e tako raspravljati o godišnjim izveštajima o poslovanju preduze?a “Vode Vojvodine”, “Vojvodinašume”, zatim Fonda za podršku investicijama, Fonda za razvoj neprofitnog sektora. Na dnevnom redu na?i ?e se i izveštaji o poslovanju Zavoda za urbanizam Vojvodine, Zavoda za ravnopravnost polova Vojvodine, Zavoda za kulturu Vojvodine, Pokrajinskog zavoda za sport, Pedagoškog zavoda Vojvodine. Poslanicima ?e biti predstavljen i izveštaj pokrajinskog ombudsmana za 2007. godinu, kao i predlog odluke o strategiji za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Vojvodini za period od 2008. do 2012. godine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!