Skupština Vojvodine sutra o budžetu i osnivanju VANUK

06 Jul 2015

VANUK se osniva u cilju unapređivanja nauke, umetnosti i kulture na teritoriji pokrajine

Poslanici Skupštine Vojvodine ?e na sutrašnjem zasedanju, izme?u ostalog, razmatrati odluku o izvršenju budžeta AP Vojvodine u prošloj godini, kao i odluku o osnivanju Vojvo?anske akademije nauka, umetnosti i kulture (VANUK).

Pokrajinska vlada utvrdila je na sednici u maju Nacrt pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju javne ustanove Vojvo?anska akademija nauka, umetnosti i kulture (VANUK).

Pravni osnov za donošenje odluke o osnivanju VANUK, je u ?lan 17. Statuta Vojvodine i ?lan 4. Zakona o javnim službama Srbije, saopštila je Pokrajinska vlada nakon sednice.

Kako se navodi, VANUK se osniva u cilju unapre?ivanja nauke, umetnosti i kulture na teritoriji pokrajine, a njen rad ?e biti zasnovan na savremenim evropskim principima i tradicijama organizovanja.

Dodaje se da ?e u radu VANUK biti stvarani uslovi za obezbe?enje ravnopravnosti, o?uvanja i poštovanja razli?itosti kultura nacionalnih manjina Vojvodine.

Naglasak ?e biti na prou?avanju nau?nih, umetni?kih i kulturnih pitanja specifi?nih za Vojvodinu, kao i na podsticanju, unapre?enju, pomo?i i propagiranju nau?nog stvaralaštva.

Zadatak ove institucije ?e biti i da sakuplja, sre?uje i prou?ava gra?u iz pomenutih oblasti u Vojvodini, kao i da se bavi izdava?kom delatnoš?u i saradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!