Rekonstruisana Vlada Vojvodine

05 Apr 2011

Ova odluka predviđa da sedam pokrajinskih sekretarijata nastavi da radi bez organizacionih promena, dok je deset sekretarijata ukinuto i spojeno u pet novih

Poslanici Skupštine Vojvodine ve?inom su danas podržali izmene i dopune odluke o pokrajinskoj upravi, koja predvi?a smanjenje Vlade Vojvodine sa sadašnjih 17 na 12 sekretarijata.
Ova odluka predvi?a da sedam pokrajinskih sekretarijata nastavi da radi bez organizacionih promena, dok je deset sekretarijata ukinuto i spojeno u pet novih sekretarijata.
Sa radom nastavljaju sekretarijati za privredu, poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, finansije, nauku i tehnološki razvoj, energetiku i mineralne sirovine, sport i omladinu i sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Prestali su da postoje sekretarijati za informacije, obrazovanje, lokalnu samoupravu i me?uopštinsku saradnju, za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju.
Pod novim nazivom i nadležnostima sa radom ?e nastaviti Sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Sekretarijat za me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ranije danas da nije re? o rekonstrukciji, ve? o “redukciji” njegovog kabineta.
“Zadovoljan sam svim sekretarima i nemam primedbe ni na koga. Ovo je vlada koja u proteklih sedam godina nije imala nijedan skandal niti aferu”, rekao je Pajti? novinarima pred današnje zasedanje Skupštine Vojvodine.
Dodao je da je logi?no da se izvrši “redukcija” pokrajinske vlade s obzirom na ?injenicu da je smanjena i republi?ka vlada, pa je potrebno da se obezbedi i odgovaraju?a koordinacija izme?u dve vlade.
Prema njegovim re?ima, manja administracija je i funkcionalnja. “Uveren sam da ?e ionako dobra pokrajinska vlada biti još brža, efikasnija i uspešnija kada bude manja”, kazao je Pajti?.
On  je naveo da ne?e biti novih kadrovskih rešenja, niti novih ?lanova vlade, kao ni otvaranja novih radnih mesta.
Pajti? je precizirao da ?e Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine voditi Dušanka Srema?ki, Sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dosadašnji sekretar za zdravstvo Atila ?engeri, dok ?e Sekretarijat za kulturu i informacije, voditi dosadašnji sekretar za kulturu Milorad ?uri?.
Sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice vodi?e dosadašnji sekretar za manjine Andor Deli, dok ?e na ?elu Sekretarijata za me?unarodnu, regionalnu i me?uopštinsku saradnju voditi Tomislav Stanti?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!