Skupština Vojvodine će imati svoj budžet

22 Nov 2010

Kako Autonomija saznaje od izvora iz pokrajinske i republičke vlasti, odluka da Skupština Vojvodine ima svoj budžet doneta je nakon nedavnog sastanka predsednika Srbije Borisa Tadića sa predsednikom Skupštine Vojvodine Šandorom Egerešijem.

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Vojvodine predložio je danas da pokrajinski parlament usvoji odluku o raspolaganju sopstvenim budžetom.

Borislav Novakovi?, šef poslani?ke grupe „Za evropsku Vojvodinu” koja je i zvanicni predlaga?, rekao je da se razlozi i argumenti za donošenje takve odluke nalaze u ?injenici da integritet Skupštine Vojvodine mora biti sadržan i u mogu?nosti predlaganja i raspolaganja vlastitim budžetom.

„Dakle, smisao ove odluke nije da se uve?aju sredstva potrebna za funkcionisanje i rad Skupštine Vojvodine, ve? da se uspostavi racionalniji i efikasniji model funkcionisanja skupštine”, kazao je Novakovi?.

Ocenio je da ?e usvajanjem te odluke biti osnažena pozicija skupštine kao kontrolnog nezavisnog organa i nosioca normativne vlasti.

Skupština Vojvodine o ovom predlogu odlu?iva?e na zasedanju u ?etvrtak, 25. novembra.

Kako Autonomija saznaje od izvora iz pokrajinske i republi?ke vlasti, odluka da Skupština Vojvodine ima svoj budžet doneta je nakon nedavnog sastanka predsednika Srbije Borisa Tadi?a sa predsednikom Skupštine Vojvodine Šandorom Egerešijem.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!