Skupština Kantona Sarajevo prihvatila zahtjeve Plenuma građana

25 Feb 2014

Jednoglasno i nakon više od četiri sata rasprave

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo prihvatili su jednoglasno i nakon više od ?etiri sata rasprave zahtjeve Plenuma gra?ana, odnosno zaklju?ke koje je Kolegij Skupštine donio u vezi sa tim zahtjevima.

Iako su zastupnici satima raspravljali o današnjoj prvoj ta?ki dnevnog reda, to nije rezultiralo nikakvim novim zaklju?cima ni rješenjima, te su usvojeni ranije doneseni zaklju?ci Kolegija Skupštine.

Na taj na?in Skupština Kantona Sarajevo prihvata zahtjev za formiranje ekspertske Vlade u skladu sa Ustavom, zakonom, pozitivnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima. U vezi s tim Skupština poziva Klubove zastupnika u SKS da predsjedavaju?oj Skupštine u roku od sedam dana dostave svoje prijedloge kandidata za premijera.

Konstatovano je da u Kantonu Sarajevo trenutno jedan izabrani zvani?nik koristi pravo na naknadu plate nakon prestanka javne funkcije tzv. “bijeli hljeb”, te je Skupština pozvala sve ministre i zastupnike u Kantonu Sarajevo da se odreknu korištenja ove beneficije. Nadalje, naloženo je Komisiji za izbor i imenovanja i administrativna pitanja da obustavi donošenje Rješenja o naknadi pla?e nakon prestanka javne funkcije.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!