Skup u Subotici povodom 40. godišnjice Ustava Vojvodine

28 Feb 2014

Pastor: Potrebna rasprava o promeni Ustava Srbije

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je danas da “u dogledno vreme” mora da zapo?ne rasprava o promeni Ustava Srbije, u okviru koje ?e se raspravljati i o položaju Vojvodine.

“Potpuno je izvesno da u dogledno vreme moramo da stavimo Ustav na sto i da vidimo šta ?emo sa njim da radimo. Mi nismo nikada bili niti ?emo ikada biti razbija?i ove zemlje, ali želimo tako ure?enu državu u kojoj ?emo osloboditi svoje kapacitete i pokušati ponoviti ono što se desilo nakon Ustava iz 1974. godine, kao proces u ovom društvu”, rekao je Pastor na skupu u Gradskoj ku?i u Subotici.

On je ocenio da je to jedini put koji ?e nas dovesti u situaciju da naša deca ne?e razmišljati gde da beže odavde, a da oni koji su silom prilika otišli, sada po?nu razmišljati o tome da se ovamo vrate.

Skup je organizovan povodom 40. godišnjice usvajanja Ustava Vojvodine, koji je donet u vreme socijalisti?ke Jugoslavije, kao i povodom 10. godišnjice održavanja Prve vojvo?anske konvencije, kada je usvojen dokument pod nazivom “Suboti?ka inicijativa”, kojim se traži šira autonomija Vojvodine.

“Moramo postati svesni toga da smo sa svojim ambicijama i namerama u manjini. Autonomija Vojvodine ne može da po?iva na ambicijama šake ljudi iz manjina i veoma malog dela onoga što ?ini 70 odsto populacije u Vojvodini. Mi možemo ?uvati plamen, ali iz tog plamena ne?e ništa da se desi”, rekao je Pastor.

Kopredsednik ?etvrte vojvo?anske konvencije Šandor Egereši ocenio je da je vojvo?anska autonomija garant slobode, dostojanstva, razvoja privrede i garant poštovanja prava gra?ana i nacionalnih zajednica. On je ocenio da je autonomija Vojvodine “stavljena u zape?ak” i da se kontinuirano radi na tome da se vojvo?ansko pitanje marginalizuje i da se iskoristi za dnevne, sitne politi?ke nagodbe. Egereši je ocenio da pitanje autonomije Vojvodine mora da bude u interesu i ve?inskog srpskog naroda i manjinskih nacionalnih zajednica. On se založio za donošenje novog Ustava Srbije, koji ?e biti rezultat dubinske i temeljne javne rasprave, kako bi kona?no bila stavljena ta?ke na sve politickce manipulacije oko pitanja autonomije Vojvodine.

Predstavnik ?etvrte vojvo?anske konvencije ?or?e Suboti? ocenio je “vremenom blagostanja” period od donošenja Ustava Vojvodine iz 1974. do gušenja autonomije te pokrajine 1988. godine. On je ocenio da su nad politi?kim subjektivitetom Vojvodine izvedena “dva atentata”: prvi nakon “jogurt revolucije” 1988. godine i drugi, “ne manje brutalan”, u ustavnim rešenjima iz 2006. godine. “Od tada je vojvo?anska autonomija prilkju?ena na aparate za vešta?ko održavanje života, a Ustavni sud joj svojim rigidnim odlukama isklju?uje jednu po jednu funkciju. Vojvo?anska autonomija u politi?kom smislu je pred umiranjem, a grobari na politi?koj sceni se takmi?e u svojim uslugama pokopa”, ocenio je Suboti?. On se založio za to da Vojvodina ponovo dobije svoj ustav, kojim ?e biti regulisana njena široka autonomija, i dodao da Srbija treba da bude federalizovana država.

Skupu je prisustvovao i predsednik Liberalno-demokratske partije Vojvodine Dušan Miji?, koji se u izjavi novinarima tako?e založio za povratak na na?ela Ustava Vojvodine iz 1974. godine.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!