Skot: Ima dobrih razloga za zabrinutost zbog ruskog centra u Nišu

15 Jun 2017

Za Vladu Srbije je pitanje šta Rusi zapravo rade u tom centru

Ambasador Sjedinjenih Ameri?kih Država u Srbiji Kajl Skot rekao je danas u Nišu da “ima dobrih razloga za zabrinutost” zbog postojanja Rusko-srpsko humanitarnog centra u Nišu.

Ne znam ta?no šta oni rade, nikada nisam posetio taj centar, ali mislim da ima dobrih razloga za zabrinutost”, rekao je Skot kao odgovor na pitanje novinara da li smatra da je Rusko-srpski humanitarni centar zapravo špijunski centar.

Skot je rekao da je to pitanje više za Srbiju, za ljude koji tu žive i za Vladu Srbije.

“To je pitanje za njih, šta misle da oni (Rusi) zapravo rade u tom centru”, naglasio je ameri?ki ambasador.

Skot je u Nišu otvorio simpozijum “Uloga NATO u jugoisto?noj Evropi” i pri tom istakao da je saradnja sa tom vojnom alijansom pre svega u interesu Srbije.

?lanstvo u NATO, kao i svim drugim zemljama, Srbiji bi donelo zaštitu. To je tako?e i sistem vrednosti. Sve zemlje ?lanice sara?uju ne samo na vojnoj osnovi ve? i na politi?koj, na polju borbe protiv terorizma i reagovanja u vanrednim situacijama”, naglasio je Skot.

On je podsetio da Srbija i NATO sara?uju ve? deset godina i sada postoji skoro 100 zajedni?kih aktivnosti Srbije i ?lanica NATO-a.

Odluka je na Srbiji da li ?e ostati neutralna ili ?e u?i u NATO. Mislim da može ostati neutralna, a u?i u Evropsku uniju. Ima ?lanica EU koje su neutralne”, rekao je Skot.

Istina je, kazao je Skot, da je 1999. godine bilo civilnih žrtava i SAD žali za svakom civilnom žrtvom, ali i SAD i Srbija moraju i?i dalje.

Na simpozijumu koji su organizovali Klub srpsko-ameri?kog prijateljstva i ameri?ka ambasada u Srbiji u?estvovali su predstavnici ministarstava odbrane Bugarske, Crne Gore, Rumunije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!