Skoro 16 milijuna Njemaca ima useljeničke korijene

14 Nov 2014

Gotovo petina njemačke populacije ima strane korijene, što je porast od blizu četiri posto u samo jednoj godini

Gotovo petina njema?ke populacije ima strane korijene, što je porast od blizu ?etiri posto u samo jednoj godini, pokazuju podaci njema?ke vlade objavljeni u petak.

Sukladno podatcima iz 2013., ?ak 15,9 milijuna stanovnika najve?eg europskog gospodarstva ima useljeni?ku pozadinu, što zna?i da su strani državljani ili da pripadaju skupini onih koji su se uselili nakon 1950. godine ili su potomci useljenika.

Taj nagli rast najve?i je od 2005. otkad se vodi evidencija o podrijetlu stanovnika, a znanstvenici ga tuma?e intenziviranjem useljavanja i visokim natalitetom me?u etni?kim manjinama.

Od onih koji imaju useljeni?ku pozadinu, šest milijuna ih je ro?eno u Njema?koj, a 10,5 milijuna su useljenici.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!