Sjeverin posle 24 godine: Zajednička budućnost mora se graditi na istini

22 Oct 2016

Dugogodišnja potraga porodica za posmrtnim ostacima žrtava još nije okončana a institucije Srbije uporno odbijaju da porodicama ubijenih građana Srbije pruže obeštećenje, podršku

U subotu se navršilo 24 godine od otmice i ubistva 16 gra?ana bošnja?ke nacionalnosti, državljana SR Jugoslavije, iz mesta Sjeverin kod Priboja, koje su izveli pripadnici paravojne formacije “Osvetnici”, kojom je komandovao Milan Luki? za vreme rata u Bosni i Hercegovini. Do sada su prona?eni samo posmrtni ostaci Medredina Hodži?a.

Porodice ubijenih, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalne vlasti u subotu su u Sjeverinu položili cve?e na spomen-obeležje ubijenim meštanima Sjeverina.

“Ono što sve nas porodice otetih boli jeste i ?utnja i dugogodišnje iš?ekivanje pravde”, kaže Omer Hodži? kome je ubijen otac Medo.

“Ko ?e meni da nadoknadi moje detinjstvo, koje sam rastao bez oca. Oni koji su imali svoje najmilije i koji su stradali u ovoj otmici polako nestaju, kao što je slu?aj sa mojim dedom i nanom Mehmedom i Zahidom, ve? su stari i iznemogli Ramiz ?atovi? i njegova supruga Safija, kome su ubijena dva sina, nijedan nije bio oženjen. Bilo je u tom autobusu još mladi?a koji iza sebe nisu ostavili nikoga i da nije ovog spomen-obeležja, i da nije nas ?lanova porodica koje godišnjice obeležavamo, ko zna da li bi ih se iko sjetio i spomenuo”, rekao je Hodži?.

Dugogodišnja potraga porodica za posmrtnim ostacima žrtava još nije okon?ana a institucije Srbije uporno odbijaju da porodicama ubijenih gra?ana Srbije pruže obešte?enje, podršku.

Predsednik Bošnja?ke kulturne zajednice i direktor Instituta za istraživanje genocida i zlo?ina Admir Muratovi? mišljenja je da je došlo do nekih promena, da postoji želja da se ide u pravcu da Srbija doživljava ove gra?ane kao svoje gra?ane, ali i da je puno onih koji vuku nazad.

“I o?igledno je da im istina smeta. Osnovna poruka ovog obilježavanja 24. godišnjice jeste da je istina potrebna svima. Ako ne možemo da do?emo do ne?ega drugog, za šta nam kažu, pa ne znamo gdje, pa teško je, do istine možemo. Ona je sasvim jasna. Zna se ko je naredio, zna se ko je sve organizirao. I dobro je i za Bošnjake i za Srbe da se utvrdi istina, jer mi moramo praviti zajedni?ku budu?nost a ona se mora praviti na istini”, poru?io je Muratovi?.

Predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdovi? je u Sjeverinu rekao da se svake godine “podse?amo 22. oktobra na bezumlje, na zlo, na sramotu i kukavi?ki ?in loših izdanaka jednog naroda, koji su na?inili zlo?in civilima, nevinim ljudima koji su u sebi nosili dašak nevinosti i poštenja i vere u svoju državu. Svakog 22. oktobra podsetimo se da je teško biti ?ovek. U ime opštine Priboj i u svoje li?no ime poklanjam se senima nevino preminulih”.

On je rekao da je Priboj opština posebnosti, multietni?nosti, multikulturalnosti, mesto u kome je dosta mešovitih brakova, kumstava.

“I ovu posebnost i ovaj duh ne damo da nam iko ukrade”, poru?io je Mrdovi?.

Porodice ubijenih Sjeverinaca tužili su Republiku Srbiju traže?i obešte?enje za ubistvo svojih najbližih, zbog njene podrške Vojsci Republike Srpske, kao i zbog njene odgovornosti za nespre?avanje ovog zlo?ina i obaveze da zaštiti gra?ane pograni?nog podru?ja u vreme trajanja oružanog sukoba u susednoj Bosni i Hercegovini. Tužba je odbijena i postupak se nalazi pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Pravni analiti?ar Fonda za humanitarno pravo Relja Radosavljevi? pojašnjava da porodice ubijenih još nemaju ni status civilnih žrtava rata jer prema dosadašnjem tuma?enju Zakona o zaštiti civilnih žrtva rata, rat se nije vodio na teritoriji Srbije, a žrtve su otete na teritoriji BiH u mestu Mio?e.

Ovakvo dosadašnje tuma?enje nemazakonsku osnovu, kaže Radosavljevi?, pa je na?injen izvestan pomak.

“Nedavno je Ustavni sud pokazao da stoji na ovakom stanovištu, u jednom od predmeta srodnika žrtava Sjeverinaca, i naložio je Upravnom sudu, da ponovo odlu?i o tom predmetu. Mi se nadamo da ovo ukazuje na mogu?u promenu dosadašnjeg tuma?enja, i da ?e kona?no bar u tom delu, ?lanovi porodice mo?i da ostvare mese?no nov?ano primanje”, kaže Radosavljevi?.

Porodice ubijenih, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, nevladinih organizacija i lokalne vlasti Priboja u subotu su u Sjeverinu položili cve?e na spomen-obeležje ubijenim meštanima Sjeverina. Po povratku iz Sjeverina na mestu otmice kod kafane “Amfora” u Mio?u spustili su cve?e u reku Lim.

Mirovnom akcijom “Nikada ne?emo zaboraviti zlo?in u Sjeverinu”, nevladina organizacija “Žene u crnom” danas je u centru Beograda obeležila 24. godišnjicu od zlo?ina u Sjeverinu.

?lanovi NVO su u Knez Mihailovoj postavili crne transparente na kojima su belim slovima bila ispisana imena žrtava: Mehmed Šebo, Medredin Hodži?, Zafer Hadži?, Medo Hodži?, Ramiz Begovi?, Derviš Softi?, Mithad Softi?, Mujo Alihodži?, Alija Mandal, Sead Pecikoza, Mustafa Bajramovi?, Hajrudin Sajtarevi?, Esad Džihi?, Idriz Gibovi?, Ramahudin ?atovi? i Mevlida Koldži?.

Predstavnik ove nevladine organizacije Miloš Uroševi? rekao je da su “Žene u crnom” danas ovde da podsete na sjeverinski zlo?in, i ukažu “na jedan u nizu zlo?ina po?injenih u naše ime”.

“Želimo da podsetimo da su za ovaj zlo?in osu?ena samo ?etiri lica – dvojica u odsustvu, a dvojica na zatvorske kazne, kao i na propust Haškog tribunala koji je zaboravio da u optužnice za Milana i Sredoja Luki?a uvrsti otmice u Sjeverinu i Štrpcima. Želimo da podsetimo da je Srbija donela Zakon o civilnim žrtvama rata, koji je diskriminatorski zato što sjeverinske žrtve nemaju status civilnih žrtava rata pod izgovorom da se zlo?in nije desio na teritoriji Srbije, odnosno da Srbija nije bila u ratu”, rekao je Uroševi?.

Zaštitnik gra?ana: Brutalan zlo?in opominje

Istovremeno, zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? izjavio je danas da otmica i ubistvo 16 gra?ana bošnja?ke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja predstavlja zlo?in koji stalno opominje na brutalne me?unacionalne sukobe na tlu bivše Jugoslavije.

Jankovi? je u saopštenju povodom godišnjice tog zlo?ina upozorio da “agonija koje su doživele porodice žrtava nije završena” jer one i 24 godine nakon otmice i ubistva, tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih.

“Ustav, zakoni i državni organi Srbije danas štite sve gra?ane i strance na teritoriji Srbije, bez obzira na etni?ku pripadnost, verska ili politi?ka uverenja. Re? je o temeljnim vrednostima sloboda o kojima treba da vode ra?una ne samo organi javne vlasti, nego i gra?ani, i društvo u celini”, ukazao je zaštitnik gra?ana.

Pripadnici srpske paravojne formacije “Osvetnici” kojom je komandovao Milan Luki?, pre 24 godina iz “Raketinog” autobusa, koji je saobra?ao na relaciji Priboj–Pljevlja, u mestu Mio?e (BiH), izveli su gra?ane bošnja?ke nacionalnosti, 16 muškaraca i jednu ženu i vojnim kamionom ih odvezli u Višegrad, gde su ubijeni. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to bio jedini put da se do?e u Priboja.

Za ovaj zlo?in, Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Luki?a i Olivera Krsmanovi?a (obojicu u odsustvu), a Dragutina Dragi?evi?a i ?or?a Ševi?a na po 15 godina zatvora. Luki? je, u Haškom tribunalu osu?en na doživotnu kaznu zatvora za zlo?in u Višegradu.

(Danica Guduri?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!