Sindikat: RTV objavljuje lažne vesti i ponižava građane

07 Apr 2017

"Zbog komesarske uređivačke politike izgubljeno poverenje javnosti u pokrajinski javni servis"

?lanovi UGS „Nezavisnost“ Javne medijske ustanove (JMU) Radio-televizije Vojvodine (RTV) ocenio je u otvorenom pismu da je sraman na?in izveštavanja ove ku?e o aktuelnim studentskim protestima i pozvao njeno rukovodstvo na poštovanje profesionalnog i eti?kog kodeksa kao i zakonom predvi?ene obaveze Javnog servisa na nepristrasno, objektivno i istinito izveštavanje.

Ovaj sindikat saopštio je danas da je na RTV emitovana vest o napadu na novinarsku ekipu RTV-a i saopštenje Kolegijuma u kojem se osu?uje taj napad i najavljuje tužba, iako se takav incident nije ni dogodio.

“RTV se ovim na najbesprizorniji na?in oglušila o standarde profesije i obmanula gra?ane. Uostalom, i na snimcima koji su emitovani uz navedenu vest moglo se videti da incidenta nije bilo”, ukazuje se u pismu.

UGS Nezavisnost zatražio je tim povodom od rukovodstva i uredništva RTV da se javno objave snimci sa sigurnosne kamere postavljene na ulazu u zgradu televizije u ulici Maksima Gorkog, kao i izjave o?evidaca koji su se nalazili na tom prostoru, kako bi javnost mogla saznati šta se zapravo desilo.

Tako?e, rukovodstvo su upozorili da ne prisiljava novinare i ostale zaposlene u RTV-u da u?estvuju u kreiranju lažnih vesti “?iji jedini cilj je obmana javnosti i ‘zaštita’ politi?kih interesa vladaju?ih struktura”.

“Pozivamo i urednike i urednice, kolege i koleginice, da ne podležu takvim pritiscima nadre?enih u RTV-u i da poštuju standarde novinarske profesije, kao i zakonske obaveze javnog servisa. Pozivamo ih i da, ukoliko trpe pritisak da objave neistinite informacije, o tome obaveste Sindikat „Nezavisnost“ koji ?e im omogu?iti pravnu zaštitu”, poru?uje se u pismu.

Podse?a se i da je u informativnim emisijama na Prvom porgramu RTV prvi dan studentskih protesta apsolutno ignorisan, a da su drugog dana objavljivane samo reakcije funkcionera na proteste o kojima nije bilo ozveštaja i koji se po RTV nisu ni doga?ali, “što tako?e predstavlja opasnu obmanu javnosti i skrivanje informacija od gra?ana”.

“Prva informacija o tome da se u Novom Sadu dešavaju protesti objavljena je upravo u vesti o izmišljenom napadu na novinarsku ekipu RTV. Takvim izveštavanjem Radio-televizija Vojvodine apsolutno je prekršila osnovne standarde novinarske profesije kao i zakon o javnim servisima, te na najprizemniji na?in ponizila gra?ane Vojvodine koji finansiraju pokrajinski javni servis”, ukazuje se u pismu.

Dodaje se i da zbog takvog na?ina izveštavanja i fabrikovanja neistina, “gra?ani ponovo pogrdno izgovaraju ime naše ku?e, ?ime se i novinari RTV dovede u neprijatnu situaciju jer je zbog komesarske ure?iva?ke politike izgubljeno poverenje javnosti u pokrajinski javni servis”.

Sindikat UGS “Nezavisnost” poru?uje i da ?e nastaviti da prati dešavanja u Radio-televiziji Vojvodine i pritiske na novinare, te da je spreman da preduzme sve zakonske mere radi spre?avanja dezinformisanja javnosti i šikaniranja novinara u ovoj medijskoj ku?i.

“Poru?ujemo i da u RTV-u postoji veliko nezadovoljstvo me?u zaposlenima zbog takve ‘ure?iva?ke politike’ koja je potpuno urušila ugled pokrajinskog javnog servisa”, navodi se u otvorenom pismu sindikata “Nezavisnost” JMU RTV.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!