Sindikat: Prekomerno zapošljavanje u JKP Vodovod i kanalizacija

08 Feb 2013

Nepotrebno je naglasiti da su novozaspoleni uglavnom nepotrebni za normalno funkcionisanje preduzeća

Sindikat radnika Javnog komunalnog preduze?a Vodovod i kanalizacija iz Novog Sada uputio je danas otvoreno pismo gradona?elniku u kojem je naveo da je u tom preduze?u od dolaska nove vlasti u septembru 2012. do danas zaposleno “najmanje 50” novih radnika.

“Do pre pomenutog vremena, imali smo jednog pomo?nika direktora, a danas ih imamo šest. Nepotrebno je naglasiti da su novozaspoleni uglavnom nepotrebni za normalno funkcionisanje preduze?a”, navodi se u otvorenom pismu.

Dodaje se da broj zaposlenih ugrožava i plate, koje su ve? sada za 20 odsto niže od avgustovskih zarada, dok pomo?nici i savetnici imaju primanja kao tridesetak majstora u održavanju sistema.

“Pored novozaposlenih koji manje-više redovno dolaze na posao, postoji i neutvr?eni broj zaposlenih koji primaju mese?nu zaradu, ali se nikada nisu pojavili u preduze?u”, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da se troškovi uve?avaju i kroz opremanje kancelarija i neadekvatno koriš?enje službenih vozila.

“Nastavi li se ovim tempom, naše preduze?e ?e se ubrzo približiti ve?ini ostalih preduze?a sa egzistencijalnim problemima i time ugroziti svoje funkcionisanje u održavanju sistema i svakako nepotrebno ugroziti gradski budžet”, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!