Sindikat: Imenovati načelnika policije

19 Dec 2011

Sindikat srpske policije upozorio da Policijska uprava Novi Sad već dve godine nema načelnika i ocenio da je očigledno da su u pitanju partijske nesuglasice

Sindikat srpske policije (SSP) upozorio je ve?eras da Policijska uprava Novi Sad ve? dve godine nema na?elnika i apelovao na ministra Ivicu Da?i?a da što pre imenuje novog.

SSP je u saopštenju za javnost ocenio da je “nedopustiva i previše neozbiljna izjava ministra Da?i?a da niko ne želi da se kandiduje za mesto na?elnika, kada je poznato da se na?elnik imenuje rešenjem ministra, a ne konkursom”.

“Novi Sad od juna 2009. ima zamenika na?elnika (Stevana) Krsti?a, koji je do sada svojim radom pokazao da može da bude prvi ?ovek Policijske uprave”, navodi se u saopštenju i dodaje “da je o?igledno da su u pitanju partijske nesuglasice, a da se profesionalnost stavlja u drugi plan”.

Uz ocenu da policija mora biti depolitizovana i mora raditi i odlu?ivati u interesu gra?ana, SSP je podsetio da je Novi Sad drugi grad u Srbiji po broju po?injenih krivi?nih dela i da je problem možda u tome što dve godine nema na?elnika.

“Krsti? ve? dve godine vrši funkciju na koju je postavljen, ali on nema sva ovlaš?enja kao na?elnik. Njegovo imenovanje o?igledno ko?i politika”, navodi se u saopštenju.

U junu 2009. tadašnji na?elnik novosadske policije Miladin Kostreševi? otišao je u penziju, a njegovu funkciju od tada obavlja zamenik na?elnika Stevan Krsti?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!