Sindikalci idu u politiku: Osniva se Crnogorski radnički pokret

19 Jul 2014

Savez samostalnih sindikata namjerava da osnuje novu partiju koja bi zastupala radnička prava

Na crnogorskoj politi?koj sceni, uskoro ?e se pojaviti još jedna partija, što i ne bi bilo naro?ito zanimljivo da ovaj put stranku želi da formira Savez samostalnih sindikata Crne Gore.

Savez samostalnih sindikata namjerava da osnuje novu partiju koja bi zastupala radni?ka prava, a jedan od prvih ciljeva ove budu?e stranke bi?e u?eš?e na prvim narednim parlamentarnim izborima.

Predsjednik Skupštine Saveza sindikata, Danilo Popovi?, za naš radio kaže da se budu?i Crnogorski radni?ki pokret, kako ?e se partija zvati, ne?e boriti za vlast ve? da obezbijedi jedno ili dva mjesta u parlamentu preko kojih bi se zastupali radni?ki interesi.

“Crnogorski sindikat se obratio parlamentu i dobio je objašnjenje da samo kroz parlamentarne izbore može dobiti mjesto u Skupštini i zastupati interese neke grupe. Ako bi prihvatili opoziciju ili vladaju?e partije kao nekog ko ?e predstavljati, došlo bi do osipanja jer ?lanovi Saveza sindikata pripadaju raznim i jednoj i drugoj opciji. Razmišljali smo i zaklju?ili da bi najbolje bilo formirati svoju politi?ku partiju samo da bi se obezbijedilo to mjesto u parlamentu sa kojeg bi iznosili stavove Sindikata”, pojašnjava Popovi?.

Konkurentska sindikalna organizacija, Unija slobodnih sindikata, se oglasila odmah po objavljivanju ideje o formiranju “sindikalne partije” ocjenom da je to neprihvatljivo.

Zamjenik generalnog sekretara Unije Zvonko Pavi?evi? kaže da je za?u?en namjerom Saveza sindikata da formira partiju, ali da shvata da je u Crnoj Gori mogu?e ono što nije na drugom mjestu.

“Mislim da naše kolege iz Saveza samostalnih sindikata imaju prostora da se bore za radni?ka prava. Ne vidim da ?e nešto više uspjeti preko politi?ke partije, osim ako to nijesu politi?ke ambicije odre?enih pojedinaca. Sindikat je radni?ka asocijacija koja postoji stotinama godina i bori se za prava radnika. Nama u Uniji slobodnih sindikata i meni li?no nije jasna ta njihova ideja”, konstatuje Pavi?evi?.

Formalno pravno nema smetnji

U Nikši?u je u ?etvrtak održana sjednica Inicijativnog odbora za osnivanje nove partije, koju pokre?u ?lanovi i najviši funkcioneri Saveza samostalnih sindikata Crne Gore koja ?e pod nazivom Crnogorski radni?ki pokret nastojati da bude glas radnika u parlamentu.

“Formalno pravno ne postoje smetnje da Savez samostalnih sindikata osnuje stranku jer Zakon o osnivanju politi?kih partija to dozvoljava”, kaže advokat Veselin Radulovi?, koji se ipak pita – kako ?e Savez sindikat obezbijediti nezavisnost.

“U jednom od opštih uslova za utvr?ivanje reprezentativnosti sindikata stoji da sindikat mora da ostane nezavisan od politi?kih partija. Ako bi oni osnovali politi?ku partiju, teško je govoriti o nekoj nezavisnosti i osim toga, i sam statut Saveza sindikata ima odredbu koja kaže da su funkcije i ?lanstvo u organima sindikata nespojive sa ?lanstvom u organima politi?kih partija. Dakle, lica koja su u organima sindikata ne bi mogli biti u organima te partije. Oni vjerovatno imaju neke politi?ke motive jer drugi ne postoje. Ako neko osniva politi?ku partiju, on mora biti vo?en samo politi?kim motivima”, smatra Radulovi?.

Tokom sjednice inicijativnog odbora za osnivanje nove partije u ?etvrtak, odlu?eno je da se u narednih nekoliko dana ispune sve zakonske obaveze, kao što je prikupljanje 200 potpisa, kako bi partija bila što prije registrovana, a prema pisanju Dnevnih novina, najozbiljniji kandidat za predsjednika CRP je generalni sekretar SSCG Marko Nik?evi?.

Odgovor na pitanja u vezi kolizije sa regulativom i eventualnom preklapanju sindikalnih i partijskih funkcija zatražili smo od predsjednika skupštine Saveza samostalnih sindikata Danila Popovi?a.

“Prošle nedjelje smo usvojili izmjene i dopune statuta gdje smo omogu?ili pružanje podrške neke politi?ke partije. To zna?i da Savez samostalnih sindikata ne?e biti osniva? nove partije nego grupa gra?ana, odnosno, ?lanova Saveza samostalnih sindikata”, pojašnjava Popovi?.

Na pitanje da li se zna da li ?e rukovodioci Sindikata biti i rukovodioci nove partije, Popovi? odgovara:

“Predloženo je da svaki predsjednik opštinskog sindikalnog povjereništva izabere neku uticajnu li?nost u svojoj opštini koji bi ušli u izvršni ili glavni odbor te partije.”

(Esad Krci?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!