Simić: SAD žele vladu SNS i DS

04 Jul 2012

Amerikanci opet u ulozi vatrogasaca

Profesor Fakulteta politi?kih nauka u Beogradu Predrag Simi? ocenio je da je za SAD poželjnije da novu Vladu Srbije formiraju Srpska napredna stranka (SNS) i Demokratska stranka (DS), i da u nju budu uklju?eni i Socijalisti?ka partija Srbije (SPS) i neke druge stranke.

„?ini se da bi za SAD vlada koju bi predvodile SNS i SPS bila manje poželjna nego neka velika koalicija, koja bi obuhvatala bar SNS i DS, ako ne i SPS i druge”, rekao je Simi? za današnji novosadski „Dnevnik”.

Ocenio je da nije ni malo slu?ajno to što je u posetu Srbiji doputovao zamenik pomo?nika ameri?kog državnog sekretara Filip Riker, kao i što ?e u poseti Beogradu 8. i 9. jula boraviti i pomo?nik ameri?kog državnog sekretara Filip Gordon.

„Ne treba mnogo razmišljati da bismo zaklju?ili da postoje samo dva razloga koji mogu naprasno dovesti visoke ameri?ke funkcionere u Beograd. Jedan se zove Kosovo, drugi formiranje vlade, a pošto su te dve stvari me?usobno povezane, mislim da je i Amerika odlu?ila, pomalo kasno, da se umeša u formiranje Vlade Srbije pa zato to malo i bode o?i”, naveo je Simi?.

Prema njegovim re?ima, „mnogi podozrevaju” da ?e SAD insistirati da se u Skupštini Srbije stvori dvotre?inska ve?ina, koja ?e potom mo?i da menja Ustav Srbije, odnosno da prizna Kosovo.

“Tako je bilo i devedesetih godina prošlog veka, i u prošloj deceniji. SAD bi obi?no prepuštale drugima, Evropljanima i ne znam kome, da vode stvari na Balkanu, a kada bi zagustilo, onda bi Amerikanci došli u poslednjem trenutku, kao vatrogasci, da zaštite odre?ene interese. Tako je prakti?no ve? 20 godina i slu?aj je to i sad”, ocenio je Predrag Simi?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!