Šibenik: Glavni trg više ne nosi Titovo ime

26 May 2015

Odlukom Gradskog vijeća, Poljana maršala Tita sada je samo Poljana, a ministar uprave kaže da je odluka neustavna

Šibenski vije?nici su na sjednici Gradskog vije?a u utorak s 12 glasova za prihvatili prijedlog HRAST-a – Pokreta za uspješnu Hrvatsku, da se glavni gradski trg, Poljana maršala Tita, preimenuje u Poljanu.

Prije glasovanja sjednicu su napustili vije?nici Socijaldemokratske partije (SDP). Protiv su bili reformisti Petar Baranovi? i Draško Lambaša iz Hrvatske narodne stranke, a troje je bilo suzdržano.

Na sjednici je u trenutku glasanja bilo 17 od 25 vije?nika.

Izlaze?i iz Gradske vije?nice, SDP-ovac Joško Šupe, dobacio je kako je tu rije? o su?enju Titu, a ne o promjeni imena glavnog trga, prenosi Hina.

Tijekom burne rasprave, Baranovi? je pozvao vije?nike da “budu tolerantni i zadrže široke vidike”.

“Pokojne povijesne li?nosti treba ostaviti u miru i oko toga ne bi trebalo raditi cirkus”, rekao je Baranovi?.

Predsjednik Gradskog vije?a, Ivica Polji?ak iz Hrvatske demokratske zajednice mu je odgovorio da u tom vije?u nikad nije bilo cirkusa te da je tu rije? o sasvim legitimnoj demokratskoj proceduri.

Po završetku glasovanja, Polji?ak je rekao da je Šibenik bio antifašisti?ki grad, no da je Tito, kako je rekao, bio diktator i izraziti staljinist do 1953. godine.

Ministar: Odluka Gradskog vije?a neustavna

Istaknuo je Goli otok, pogubljenje Andrije Hebranga te su?enje nadbiskupu Stepincu. Polji?ak je rekao je da za Titove vladavine nije bilo slobode, slobodnih izbora ni tržišta, a ni slobode medija.

“Tito je imao jednu od klju?nih uloga u gašenju Hrvatskog prolje?a i nije primjereno da središnji šibenski gradski trg nosi njegovo ime”, ocijenio je.

Nakon glasovanja o promjeni imena glavnoga šibenskog trga, inicijator, potpredsjednik HRAST-a, Hrvoje Zekanovi? priop?io je da je danas Poljana službeno vra?ena Šiben?anima te da se službeno zove onako kako je desetlje?ima zovu stanovnici toga grada.

U poruci objavljenoj na Facebooku, hrvatski ministar uprave, Arsen Bauk, kazao je kako je današnja odluka Gradskog vije?a neustavna i pritom se poziva na odluku Ustavnog suda iz velja?e 2006.

U toj odluci se navodi da je promjena imena ulice ili trga neustavna i nezakonita ako se prije gra?ani s tog podru?ja ne izjasne o prijedlozima izmjena.

Nedostatak mišljenja gra?ana

Po Zakonu o naseljima, ime naselja, ulice i trga odre?uje skupština op?ine uz pribavljeno mišljenje mjesnih zajednica na ?ijem je podru?ju naselje, ulica ili trg.

U postupku izmjene imena naselja, ulica i trgova, gra?anima s podru?ja na kojem se izmjena obavlja mora biti omogu?eno izjašnjavanje kroz oblik mjesne samouprave, navodi se u tadašnjoj odluci Ustavnog suda.

Nedostatak mišljenja gra?ana s podru?ja naselja ?ije se ime predlaže promijeniti, zna?io bi propust koji bi odluku ?inio nesuglasnom s odredbama Zakonom o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o naseljima.

Propust pribavljanja mišljenja gra?ana o promjeni imena naselja, ulice ili trga bio bi osobito teška povreda prava na lokalnu i podru?nu (regionalnu) samoupravu zajam?enu Ustavom, navodi se u odluci Ustavnog suda iz 2006. na koju se poziva ministar Bauk.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!