SHARE: Jutjub vratio video-snimak Supermen u Feketiću

12 Feb 2014

Kompanija koja je odgovorna za povlačenje snimka streba da snosi odgovornost i pred srpskim i pred američkim sudovima

Video-snimak “Supermen u Feketi?u”, koji je obeležio prethodnu nedelju, ponovo je dostupan na Jutjubu (YouTube), saopštila je danas SHARE fondacija.

“Smatramo da je vra?anje ovog snimka pozitivan korak za razvoj internetskih sloboda”, ocenio je SHARE u saopštenju za javnost.

Ta fondacija je prošle nedelje podnela krivi?nu prijavu protiv odgovornih lica po ?ijoj su prijavi uklanjani video-snimci šaljive sadržine sa Jutjuba i poslala zahtev za informacije od javnog zna?aja Radio-televiziji Srbije, koja poseduje autorska prava nad originalnim snimkom.

Kako je prerada autorskog dela u svrhu parodije, a bez saglasnosti autora, dozvoljena zakonom, uklanjanje spornog video-snimka bilo je potpuno neosnovano i predstavljalo je zloupotrebu prava, naveo je SHARE.

Fondacija je dodala da postoje indicije da je kompanija po ?ijim zahtevima je Jutjub onemogu?avao pristup tom video-snimku povukla ovaj zahtev.

“Time je prakti?no priznala izvršenje krivi?nog dela koje joj je stavljeno na teret, ?ime je prihvatila ?injenicu da je povredila slobodu izražavanja. Naglašavamo da naknadno povla?enje zahteva za uklanjanje sadržaja kompaniju ne osloba?a pravne odgovornosti u ovom konkretnom slu?aju, kako pred srpskim, tako i pred ameri?kim sudovima”, piše u saopštenju.

SHARE fondacija je apelovala na nadležne državne organe da što pre utvrde odgovornost svih aktera u neovlaš?enom uklanjanju konkretnog snimka, ?ime bi država jasno potvrdila da je u potpunosti posve?ena poštovanju prava na slobodu izražavanja kao temeljnog ljudskog prava.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!