SHARE fondacija: Deklaracija o etici političke komunikacije na internetu

26 Feb 2014

Cilj Deklaracije je da se uspostave jasna pravila za otvorenu i slobodnu političku debatu na internetu

Šer fondacija (SHARE) predložila je danas svim u?esnicima u politi?kom životu Srbije da potpišu “Deklaraciju o poštovanju internet sloboda u politi?koj komunikaciji”, koja sadrži smernice za politi?ku komunikaciju kojom se poštuju pravne i eti?ke norme i uvažava internetska kultura.

Cilj Deklaracije je da se uspostave jasna pravila za otvorenu i slobodnu politi?ku debatu na internetu, u kojoj ?e svako mo?i da izrazi svoje mišljenje bez straha od represije i cenzure i drugih vidova kršenja ljudskih prava, navodi se u saopštenju za javnost.

Ocenjuje se da je važno uspostaviti granicu izme?u toga šta predstavlja legitiman politi?ki angažman na internetu, a šta neprihvatljivo postupanje kojim se krše eti?ke i pravne norme i ugrožavaju internetske slobode i ljudska prava.

“Deklaracija zato i sadrži principe o kojima svi u?esnici u politi?koj komunikaciji treba da razmisle kako bi ona ostala fer i korektna ali i ukazuje na pravne sankcije koje mogu uslediti kao posledica kršenja principa”, objasnila je Šer fondacija.

Upozorili su na pojave kao što je “misteriozni nestanak” pojedinih video-snimaka sa interneta, zatim na upade na sajtove nezavisnih onlajn medija, kao i na masovnu zloupotrebu opcije za prijavljivanje sadržaja na internetu.

Deklaracija se mož epotpisati na adresi www.deklaracija.net, a potencijalne zloupotrebe i kršenja na?ela deklaracije mogu se prijaviti na adresu deklaracija@sharedefense.org.

“Šer fondacija ?e se potruditi da pokrene odgovaraju?i pravni postupak”, piše u saopštenju za javnost.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!