Sezonu otvara takmičenje u pisanju drama

20 Sep 2008

Novosadsko pozorište – Újvidéki Színház otvori?e novu sezonu, kao i uobi?ajeno, 21. septembra, u nedelj…

Novosadsko pozorište – Újvidéki Színház otvori?e novu sezonu, kao i uobi?ajeno, 21. septembra, u nedelju, na Dan ma?arske drame, koji ?e biti obeležen održavanjem 8. Takmi?enja ma?arskih dramskih pisaca. Zanimljivost ovog takmi?enja u brzom pisanju drama, koje se odmah postavljaju na scenu, je ove godine u tome da ?e se u pisanju i režiranju dramskih tekstova ovog puta oprobati glumci.
Publika ?e u izvo?enju tri predstave po tekstovima takmi?ara mo?i na sceni da vidi ukupno oko 60 glumaca iz mati?nog pozorišta, kao i suboti?kih teatara, odnosno goste, ?lanove ma?arskog pozorišta iz Temišvara i teatra iz ma?arskog grada Bekeš?aba, odnosno studente glume sa umetni?kih akademija iz Kluža i Novog Sada.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!