Šest premijera i Festival jezičkih manjina u “Sinhazu”

13 Sep 2016

Naslov sezone 2016/17 biće - "Mi"

Novosadsko pozorište/Ujvideki sinhaz otvori?e 43. sezonu 21. septembra predstavom “Ban Bank” reditelja Andraša Urbana. U pitanju je najzna?ajnija ma?arska drama, koja ?e simboli?no biti odigrana na Dan ma?arske drame.

Kako je novinarima danas objasnio direktor Novosadskog pozorišta Valentin Vencel, naslov sezone 2016/17 bi?e – “Mi”. U pitanju je izraz koji se identi?no koristi, izgovara i piše na ma?arskom i srpskom jeziku.

“Novosadsko pozorište u narednoj sezoni namerava nešto re?i na svoj na?in, sredstvima pozorišta, umetnosti i ljudskog ispoljavanja, šta je ono što nas spaja, šta je sli?no u nama bez obzira na konfesionalno, nacionalno, ideološko opredlejenje. U miljeu u kome svako insistira na razli?itosti, na objašnjenju konfliktnosti današnjeg života, mi pokušavamo re?i šta je to zajedni?ko”, kazao je Vencel.

Budu?i da se Sinhaz uprkos uspesima nalazi u nezavidnoj finansijskoj situaciji, koja je bila povod odli?noj predstavi Off o kojoj je O radio pisao, Vencel je rekao da su projekti u novoj sezoni podeljeni u dve faze, “barem što se ti?e izvesnosti realizacije”.

Naime, prve tri premijere (“Laka mala”, “Fama o biciklistima” i “Crni”) odnose se na 2016. budžetsku godinu Grada Novog Sada i izvesno je da ?e biti realizovane, dok preostale tri premijere (“Mala ma?arska pornografija”, “Ku?ka” i “Grobnica za Borisa Davidovi?a”) zavise od gradskog budžeta za 2017. koji još nije usvojen.

“Grad je obavešten o programu. Imamo pre?utnu saglasnost, ali do onog trenutka dok se budžet za 2017. ne usvoji moramo biti spremni na svaku vrstu kreativne improvizacije u pogledu realizacije reperotara”, izjavio je direktor Novosadskog pozorišta.

Osim najave nove sezone, novost iz Sinhaza je svakako Pozorišni festival jezi?kih manjina sveta u oktobru 2017. (Sinergy#WTF – World Theater Festival) ?iji je nosilac Novosadsko pozorište. Osniva? festivala je Grad, na inicijativu Vencela i Sinhaza, i on je uvršten u projekat kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021.

WTF ?e se održavati svake godine u oktobru i bi?e revijalnog karaktera, a osnovna ideja je da okupi profesionalne pozorišne umetnike koji u sredinama gde žive stvaraju na jezicima nacionalnih zajednica. Glavni program sadrža?e šest predstava pozorišnih trupa, pra?enih koncertima, izložbama i panel diksusijama.

Premijere u sezoni 2016/17:

15. oktobar – Laka mala, autori Laslo Sila?i i Bela Zerkovic, režija Radoslav Milenkovi?

Novembar – Fama o biciklistima, autor Svetislav Basara, režija Robert Lenard

Januar – Crni, autori Ištvan Balog i Žanko Tomi?, režija Žanko Tomi?

Mart – Mala ma?arska pornografija, autor Peter Ešterhazi, režija Nikita Milivojevi?

April – Ku?ka, autor ?aba Kiš, režija Olivera ?or?evi?

Maj – Grobnica za Borisa Davidovi?a, autor Danilo Kiš, režija Aleksandar Popovski

(I.M., O radio)

Podelite ovu stranicu!