Šešelju 20 godina zabranjen ulaz u Hrvatsku

03 Apr 2016

Stranci po zakonu mogu ući u Hrvatsku jedino pod uslovom da ne predstavljaju pretnju za javni poredak i bezbednost

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske odlu?ilo je, nakon izricanja osloba?aju?e presude lideru radikala u Haškom tribunalu, da mu zabrani ulazak u tu zemlju u narednih 20 godina, piše zagreba?ki “Jutarnji list”.

List, naime, podse?a da stranci po zakonu mogu u?i u Hrvatsku jedino pod uslovom da ne predstavljaju pretnju za javni poredak i bezbednost.

Dvadesetgodišnja zabrana ulaska Šešelju u Hrvatsku je doneta, piše ovaj zagreba?ki dnevnik na osnovu Zakona o strancima.

Služba za odnose s javnoš?u MUP-a je “Jutarnjem” dostavila podatak da je tokom 2015. MUP doneo 1.436 rešenja o proterivanju kojima su strancima izre?ene zabrane ulaska i boravka u toj državi.

Tokom 2015. grani?na policija izdala je ukupno 9.332 rešenja o odbijanju ulaska strancima u Hrvatsku.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!