Šer fondacija: Masovno nekontrolisano prikupljanje podataka o komunikaciji građana

29 Aug 2017

"Samo Telenor u 2016. beleži 300.000 pristupa podacima o komunikaciji građana, koje javne i tajne službe u Srbiji ostvaruju samostalno"

Institucije civilnog i vojnog sistema bezbednosti Srbije, kao i drugi organi vlasti, godišnje ostvaruju više stotina hiljada pristupa podacima o komunikaciji gra?ana u netransparetnoj proceduri i ?esto bez odgovaraju?e kontrole obrade li?nih podataka, pokazala je danas objavljena analiza Šer (SHARE) fondacije.

Kako se navodi, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativnoj agenciji i Vojno-bezbednosnoj agenciji u tome pomažu doma?e kompanije koje pružaju usluge mobilne telefonije i interneta, koje arbitrarno primenjuju važe?e obaveze i samostalno procenjuju da li su zahtevi organa vlasti pravno osnovani.

“(Kompanija) Telenor u 2016. beleži gotovo 300.000 pristupa podacima o komunikaciji gra?ana, koje javne i tajne službe u Srbiji ostvaruju samostalno. Trend rasta vidljiv je i u evidencijama državnih organa, pa je policija prošle godine uputila ukupno oko 97.000 zahteva za pristup zadržanim podacima, ili 20.000 zahteva više nego u 2014. godini”, navodi se u saopštenju Šer fondacije.

Ta fondacija navodi da se centralna tema borbe za zaštitu gra?ana od nadzora koje sprovde državne službe širom sveta, ali i zloupotreba u komercijalne svrhe velikih internet korporacija, pitanje prikupljanja takozvanih metapodataka, odnosno podataka koji otkrivaju ko je s kim, kada i gde razgovarao, što su podaci koje ure?uju i mobilne mreže automatski generišu, a koji mogu da budu i važniji od samog sadržaja komunikacije.

Šer fondacija je navela da je samo jedan operator mobilne telefonije (Telenor) u 2016. zabeležio skoro 300.000 samostalnih pristupa podacima o komunikaciji gra?ana.

“Ova kompanija je ujedno i jedina koja u skladu sa zakonom registruje, odnosno prijavljuje samostalne pristupe organa vlasti svojoj mreži. Mada druga dva velika operatora izostavljaju samostalne pristupe iz svojih godišnjih izveštaja, Vojno-bezbednosna agencija navodi da se ‘za pristup zadržanim podacima o elektronskim komunikacijama koriste pristupne aplikacije operatora VIP, Telenor, MTS i Telekom‘”, navodi se.

Šer dodaje da podaci iz izveštaja, ukršteni sa vestima iz takozvane crne hronike, ukazuju da je masovno prikupljanje podataka o komunikaciji gra?ana postalo uobi?ajena radnja iz predistražnog postupka, pri ?emu na stotine zapisa o privatnoj komunikaciji gubi ustavnu zaštitu samo zato što su se vlasnici ure?aja slu?ajno našli u blizini bazne stanice u trenutku incidenta koji se istražuje.

“Prema zakonu, od ograni?enja o zadržavanju podataka o komunikaciji do 12 meseci izuzeti su oni podaci kojima je jednom ve? pristupljeno, te se oni ?uvaju prakti?no neograni?eno. Odlukom Ustavnog suda zadržani, odnosno podaci o komunikaciji predstavljaju li?ne podatke na koje se primenjuje opšti režim zaštite ljudskih prava i sloboda. Uprkos unapre?enoj zakonskoj regulativi, procedure u ovoj oblasti i dalje su netransparentne, dok bi koli?ina podataka o komunikaciji gra?ana koja se obra?uje bez dovoljne kontrole trebalo da posluži kao upozorenje na urgentnost problema“, navodi se.

(Insajder)

Podelite ovu stranicu!