Sejdinović: Ulazak u NATO značio bi otklon od Rusije – neprijatelja Srbije

21 Sep 2016

Putinovu i Vučićevu vladavinu prati žestok obračun sa opozicijom i bilo kakvim alternativama

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? izjavio je da bi za Srbiju bilo dobro da u?e u NATO pakt, jer bi to zna?ilo “otklon od Rusije, koja joj je zapravo neprijatelj”.

“Bez obzira što sam pacifista, mislim da bi sa real-politi?ke ta?ke gledišta ulazak u NATO bio pozitivan za Srbiju zbog unutrašnjih prilika i ja?anja demokratskih procesa, a ono što je jako važno, zna?io bi i otklon od Rusije, koja je Srbiji dugo godina zapravo jedan veliki neprijatelj”, kazao je Sejdinovi? u internet izdanju emisije “Li?ni stav”.

Kako je Sejdinovi? objasnio, model vladavine stranke Putina i njegove Jedinstvene Rusije interesantan je i zbog pore?enja sa drugim zemljama, jer izgleda kao da ga neko “prodaje kao franšizu”.

Prema njegovim re?ima, Jedinstvena Rusija nosi kombinaciju nacionalizma, koji je nekada povezan sa religijom, a nekada ne, i biznisa, krupnog kapitala i korupcije, uz pomo?u kojih uspešno vlada.

“Ta vladavina prati i žestoki obra?un sa opozicijom i bilo kakvim alternativama. Ali ono što plaši jeste da taj na?in vladavine nije slu?ajan, jer imamo primere Erdogana u Turskoj, Orbana u Ma?arskoj, primer Makedonije, koji su veoma sli?ni i ovome što imamo u Srbiji”, rekao je Sejdinovi?.

On je dodao da u Srbiji vladaju?a Srpska napredna stranka i Aleksandar Vu?i? svoje politi?ke poteze i popularnost proveravaju kod ciljne grupe koja je neobrazovana ili slabo obrazovana, i iz nižih socijalnih grupa, na isti na?in kako to radi i Putin u Rusiji.

“Ovi primeri otvaraju jedno mnogo ozbiljnije pitanje, a to su zapravo dometi demokratskog sistema, ne samo kod nas ve? i u celom svetu”, objasnio je Sejdinovi?.

Ekisija “Li?ni stav” emituje se na istoimenom Jutjub (YouTube) kanalu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!