Sejdinović: Srbija je devedesetih bila u zasluženom karantinu

27 Sep 2016

Bešlin: Sada kažu da Memorandum SANU navodno nije autorizovan. Pa kako nije autorizovan? Krvlju je autorizovan!

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? izjavio je ve?eras da je Srbija devedesetih godina prošlog veka bila u „zasluženom karantinu“.

„Kao da smo kao društvo, mislim s pravom, devedesetih godina bili zatvoreni u neku vrstu karantina. A kada smo pušteni iz karantina, sve bolesti ovog društva su se raširile svuda oko nas“, rekao je Sejdinovi? na promociji knjige Aleksandre ?uri? Bosni?, „Kultura nacije: Izme?u krvi i tla“.

On je ocenio da danas u Srbiji živimo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, a onima koji druga?ije misle i govore neprestano se upu?uju pretnje.

„I oni koji su mislili da su sigurni u nekim svojim institucijama, sada dolaze na red. Sve je manje mesta na kojima ?emo se mo?i okupljati i razgovarati. Pretnje koje se upu?uju i meni i kolegama su poruka da se ne sme govoriti o devedesetim godinama prošlog veka“, kazao je Sejdinovi?

On je ocenio da je u Srbiji na delu „naprednja?ki cunami ili požar“ koji je uništio krhke izdanke demokratije u društvu.

Prema njegovim re?ima, u Srbiji je na delu kontinuitet jedne kulture, jedne politike i jedne ideologije, a to je nacionalizam.

„Sada svedo?imo želji da se Memorandum revitalizuje, da se SANU revitalizuje i da se minimizira njegova uloga u pripremi rata. Memorandum nije nikakvo inovativno delo. On je samo dao nau?ni sertifikat jednoj ideološkoj matrici koja je ve? postojala u našem društvu. Ili Jugoslavija po meri Srbije ili velika Srbija – to je memorandum nudio. Što se ti?e Kosova, on je nudio etni?ko ?iš?enje“, rekao je Sejdinovi?.

Prema njegovim re?ima, iako nema uporišta u stvarnosti, podatak da je 99,81 odsto gra?ana koji su izašli na referendum u Republici Srpskoj dalo podršku Dodikovoj nacionalisti?koj politici „izaziva veliki strah“.

On je ocenio da je Srbija ujedno i „svojevrsni talac“ Rusije zbog tog „legendarnog rusko-srpskog prijateljstva“. „A Rusija podržava i druge zagovornike totalitarnih sistema širom Evrope”, rekao je Sejdinovi?.

ADJBIstori?ar Milivoj Bešlin rekao je da je važno što je knjiga Aleksandre ?uri? Bosnih izdata u Sarajevu, gradu koji je jedna od najtragi?nijih žrtava ideologije srpskog nacionalizma.

„Sarajevo, podsetimo se, najduža opsada posle lenjingradske u Drugom svetskom ratu. Sarajevo, 11 i po hiljada ubijenih civila, od toga 1.601 dete. Kad pogledate koliko te dece je ubijeno ne granatom, nego snajperom, dakle, neko mora da stavi na nišan dete i da puca, onda tek dobijamo približno realnu sliku zlo?ina?ke ideologije koja je tutnjala ovim prostorima i ?iju smo jednu od zlokobnih manifestacija imali i na tzv. referendumu u delu BiH, na kome se protiustavno obaraju odluke najviše sudske instance – Ustavnog suda“, rekao je Bešlin.

On je ocenio da se intelektualci i kulturni poslenici u Srbiji ve?inski nisu oslobodili svoje pragmati?ne uloge, nacionalne homogenizacije i diseminacije nacionalisti?ke ideologije.

“Sada kažu da Memorandum SANU navodno nije autorizovan. Pa kako nije autorizovan? Krvlju je autorizovan! On je proizveo razbijanje zemlje, genocid. To je temeljni tekst za zlo?ine iz devedesetih godina“, rekao je Bešlin.

Filozof Zlatko Jelisavac ocenio je da je Memorandum zapravo kontinuitet konzervativne organicisti?ke misli u Srbiji. “To je duboka istorija koja se nama stalno ponavlja, obnavlja i proširuje”, kazao je Jelisavac.

Autorka Aleksandra ?uri? Bosni? ocenila je da je od po?etka do kraja, Memorandum SANU bio ideološki proglas i sve što se posle toga dešavalo bilo je logi?an nastavak.

Izdava? knjige Dragan Markovi? rekao je da njegova izdava?ka ku?a objavljuje knjige o kulturi se?anja jer takve knjige veoma nedostaju na prostoru bivše Jugoslavije.

“Iz svih tih nastavnih planova koji su napravljeni na prostoru bivše Jugoslavije prave se nove generacije koje ?e ratovati. Te knjige, ti udžzbenici proizvode decu za nove ratove. Mi s ovom edicijom želimo bar malo da doprinesemo da te situacije budu manje opasne“, kazao je Markovi?.

Knjigu je ove godine objavila sarajevska izdava?ka ku?a „University press – Magistrat izdanja“.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!