Sejdinović: Podsticati interkulturalne sadržaje u medijima

24 Feb 2014

U Beogradu se nacionalne manjine doživljavaju kao egzotične grupe ljudi u narodnim nošnjama, a Vojvodina kao ruralno zaleđe

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi? izjavio je ve?eras da je potrebno podsticati interkulturalne sadržaje u medijima, jer je i to deo javnog interesa.

Sejdinovi? je na tribini u Subotici rekao da u Beogradu vlada potpuno nerazumevanje šta uopšte zna?i interkulturalnost. “U Beogradu se nacionalne manjine doživljavaju kao egzoti?ne grupe ljudi u nekim narodnim nošnjama, a Vojvodina se u Beogradu doživljava kao ruralno zale?e”, ocenio je Sejdinovi?.

On je rekao da država u Srbiji mora da finansira javni interes i medijske proizvode, a ne pojedina?ne medije. “Privatizacija jeste bila loša, ali za to je kriva država što je uspostavila takav proceš, a ne privatizacija kao takva”, kazao je Sejdinovi?. Prema njegovim re?ima, u medijima koji su u vlasništvu lokalnih samouprava po pravilu postoji višak zaposlenih a manjak novinara, što je neodrživo.

Sociolog Boško Kova?evi? ocenio je da odlaskom Kosova, Srbija više nije pluralno društvo, jer ona prakti?no više nije multietni?ko društvo. “Vojvodina jeste, i pluralno i multietni?ko društvo, ali na delu je i dalje pokušaj nasilnog nametanja srpskog identiteta”, rekao je Kova?evi?.

Sociolog Milorad ?uri? ocenio je da je interkulturalnost u Vojvodini u krizi, jer se pove?ava etni?ka distance me?u pripadnicima razli?itih nacionalnih zajednica.

Direktor Zavoda za kulturu vojvo?anskih Hrvata Tomislav Žigmanov rekao je da, kada je kultura u pitanju, manjine u Srbiji veoma ?esto nemaju dovoljno prostora na kulturnoj sceni.

Tribinu na Otvorenom univerzitetu u Subotici je organizovao Centar za interkulturalnu komunikaciju (CINK) iz Novog Sada, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

(Autonomija)

 

Podelite ovu stranicu!