Sejdinović: Nacionalisti poput Ćosića mrze sopstvenu naciju

21 Feb 2014

Nacionalisti projektuju u naciju savršeni ideal, zbog čega se uvek iznova razočaraju u svoju naciju

Književnik Nedim Sejdinovi? izjavio je ve?eras da su nacionalisti poput Dobrice ?osi?a ispisali najružnije uvrede o sopstvenoj naciji.

“Nacionalisti projektuju u naciju savršeni ideal, zbog ?ega se uvek iznova razo?araju u svoju naciju. Najružnije uvrede o sopstvenoj naciji ispisali su upravo nacionalisti, za šta je dobar primer Dobrica ?osi?”, rekao je Sejdinovi? na tribini u Pan?evu.

On je kritikovao na?in na koji sadašnja vlast u Srbiji zloupotrebljava borbu protiv korupcije i ocenio da je re? zapravo o zloupotrebi tog termina. “Takva zloupotreba zapravo ?e onemogu?iti da se ovo društvo ikada izbori protiv korupcije. Taj termin ?e se toliko istrošiti da ?e gra?anima postati komi?an”, kazao je Sejdinovi?.

Sociolog Milorad ?uri? ocenio je da danas u Vojvodini ne postoji dovoljna svest o potrebi interkulturalne komunikacije, ve? se umesto toga mogu uo?iti pojave getoizacije u Vojvodini. “Društva koja imaju ve?i stepen interkulturalne komunikacije su fleksibilnija, kompleksnija i uspešnija”, rekao je ?uri?.

Tribinu je organizovao Centar za interkulturalnu komunikaciju (CINK) iz Novog Sada, u saradnji sa Gra?anskom akcijom iz Pan?eva, i uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!