Sejdinović: Komisija za medije u Subotici po meri režimskih medija

06 Apr 2017

"U pitanju je organizovana kriminalna delatnost, uglavnom ista imena pojavljuju se kao članovi komisija"

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi? izjavio je danas da imena ?lanova Komisije za ocenu medijskih projekata u Subotici garantuju “kontroverzne” odluke koje su u suprotnosti sa javnim interesom i koje ?e “nahraniti” režimske medije.

Sejdinovi? je za suboti?ki portal “Maglo?ista?” kazao da su u pitanju osobe koje su u?estovale u brojnim spornim komisijama i donosili “?ak i odluke da se sredstva dodeljuju medijima koji kontinuirano i drasti?no krše Kodeks novinara Srbije i raspame?uju gra?ane kao pamfleti vladaju?e stranke”.

“Vladimir Pavlovi? se i lažno predstavlja, jer on nije ?lan NDNV-a, pošto je odlukom Suda ?asti isklju?en iz udruženja upravo zbog sramnih odluka koje je donosio u lokalnim komisijama, a u koje je ulazio ne na predlog našeg udruženja”, istakao je Sejdinovi?.

On je ocenio da je, po svemu sude?i, u pitanju i “organizovana kriminalna delatnost”, navode?i da se pojedini ljudi iz odre?enih medija, uglavnom ista imena, pojavljuju kao ?lanovi komisija u jednim lokalnim samoupravama, a u drugim dobijaju novac, zbog ?ega ?e, kako nada, i odgovarati.

U sastav Komisije za ocenu podnetih projekata po konkursu za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini rešenjem gradona?elnika Subotice imenovani su Vladimir Jovanovi?, ispred Udruženja turisti?kih novinara FIJET Srbija, Ferenc Ber?ek na predlog RAB Srbije i Vladimir Pavlovi?.

“Zadatak komisije je da izvrši ocenu projekata podnetih na raspisan Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2017. godini, sa?ini obrazloženi predlog o dodeli sredstava i isti dostavi gradona?elniku Grada Subotice”, piše u tekstu rešenja, prenosi Maglo?ista?.

Navedeni konkurs vredan je 21,3 miliona dinara, dok je za sufinansiranje projekata putem pojedina?nih davanja u ovoj godini obezbe?eno 700.000 dinara.

Rešenje o formiranju komisije doneto je 13. marta i objavljeno na veb stranici lokalne samouprave, u rubrici Konkursi i oglasi, ali samo u ?irili?nom delu.

U skladu sa višejezi?noš?u Subotice i ?injenicom da su u službenoj upotrebi tri jezika i ?etiri pisma, zvani?na internet prezentacija lokalne samouprave nudi sadržaje na engleskom, hrvatskom, ma?arskom i srpskom jeziku, na ?irili?nom i latini?nom pismu, napominje Maglo?ista?.

Dodaje i da u rubrici Konkursi i oglasi, ukoliko odaberete latinicu, pojedina akta nedostaju, kao u slu?aju konkretnog rešenja o obrazovanju komisije.

S druge strane, ukoliko gra?ani pretražuju službene listove lokalne samouprave na ?irilici, suo?i?e se sa nedostatkom brojnih izdanja iz ranijih godina, koja su dostupna na latinici.

(Autonomija, Maglo?ista?)

Podelite ovu stranicu!