Sejdinović: EU žmuri na povrede ljudskih prava u Srbiji

02 Jul 2017

"Srbija nema kapaciteta da sprovodi svoje obaveze iz akcionih planova, koje kasne ili su samo formalno ispunjene"

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi? ocenio je danas da je proces integracija u Srbiji veoma traumati?an, posebno zato što se sti?e utisak da su zemlje EU, zarad viših interesa i ciljeva, spremne da “zažmure na jedno oko”, kada se u Srbiji ugrožavaju elemntarna ljudska parava.

Prema njegovim re?ima, Evropa je slepa na mnogobrojne dokaze o sprezi vlasti i kriminala u Srbiji, pogotovo na lokalnom nivou, kao i na ?injenicu da ekstremno desni?arske organizacije vrše nasilje nad borcima za ljudska prava, a novinari su fizi?ki ugroženi dok obavljaju svoj posao.

“Postavlja se pitanje da li Evropa može da obavi umesto nas onaj posao koji mi nismo sposobni, te da kroz mehanizme pritisaka i podsticaja obezbedi stvarne promene, jer ?ini se da Srbija nema kapaciteta da sprovodi svoje obaveze iz akcionih planova, koje kasne ili su samo formalno ispunjene”, upozorio je Sejdinovi? na tribini “Do they really care about us?”, na konferenciji In Retrospekt.

Predstavnik organizacije Documenta iz Zagreba Eugen Jakov?i? rekao je da Srbija i njen civilni sektor, treba da shvate proces pridruživanja EU kao priliku da u zakone i ustav implementiraju sve one gra?anske i ljudske vrednosti za koje se godinama bore.

“Tokom procesa ulaska Hrvatske u EU, mi smo shvatili da je to prilika da u zakone i Ustav Hrvatske implementiramo sve ono za šta smo se borili i da tako oja?amo poziciju civilnog sektora za budu?e bitke”, rekao je Jakov?i?

On je objasnio da proces priklju?ivanja EU ne treba shvatiti kao cilj sam po sebi, ve? kao priliku da se društva na Zapadnom Balkanu oporave od nasle?a devedesetih.

Upozorio je da ulazak u EU nije garancija da ?e ljudska prava biti zauvek zašti?ena, te da na ovim procesima treba raditi neprestano.

“Hrvatska se nekoliko godina po ulasku u EU suo?ila sa uzdizanjem desni?arske vlade i vra?anjem retorike devedesetih, pa zato uvek treba ostati svestan da opasnost od retrogradnih procesa ne prestaje nakon integracija”, rekao je Jakov?i?.

Predstavnik Inicijative mladih za ljudska prava iz Beograda Ivan ?uri? rekao je da danas zabrinjava podatak da svega 14 odsto mladih podržava put Srbije u EU.

“To je posledica ?injenice da mi te procese ne razumemo dovoljno i ništa se ne radi kao bi se ta situacija promenila i ljudi edukovali, ve? se dozvoljava da se anti-EU retorika konstantno zaoštrava”, ocenio je ?uri?.

Otvoreni razgovor “Do they really care about us?” održan je u okviru konferencije In Retrospect u Novom Sadu, sa temom odnosa EU prema Srbiji i regionu, u kontekstu pristupnih pregovora.

Konferenciju In Retrospect u Novom Sadu organizuje Vojvo?anski gra?anski centar (VCC) i organizacija “Inter Alia” iz Gr?ke.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!