Sednice Skupštine Vojvodine ubuduće i na gestovnom govoru

06 Dec 2011

Savez gluvih i nagluvih zahteva da se na gestovni govor prevode i sednice Skupštine Vojvodine

Sednice Skupštine Vojvodine ubudu?e ?e biti prevo?ene i na gestovni govor, kako bi ih razumele i gluve osobe, najavio je danas pokrajinski sekretar za informacije Milora ?uri?.

?uri? je na konferenciji za novinare najavio da ?e se ve? sutrašnja sednica pokrajinskog parlamenta prevoditi na gestovni govor.

Objasnio je da ?e ovaj projekat biti realizovan u saradnji sa Radiotelevizijom Vojvodine, tako što ?e tokom direktnih prenosa biti otvoren „prozor” u ekranu na kojem ?e se videti prevodilac za gestovni govor. „Na ovaj na?in, Skupština Vojvodine prakti?no uvodi i sedmi jezik u službenu upotrebu. To je naša civilizacijska obaveza, svi naši gra?ani imaju pravo da budu informisani”, kazao je ?uri? i naveo da u Vojvodini ima oko 25.000 osoba sa ošte?enim sluhom.

Na teritoriji pokrajine u službenoj upotrebi su, pored srpskog jezika, i ma?arski, slova?ki, hrvatski, rumunski i rusinski jezik.

Sekretar Saveza gluvih i nagluvih Vojvodine Jovica Despotov zahvalio je pokrajinskim vlastima na ovom projektu i zatražio da se omogu?i i prevo?enje na gestovni govor  sednica Skupštine Srbije. On je ocenio da se Vojvodina na ovaj na?in veoma približila standardima Evropske unije u ovoj oblasti. „Osobe sa ošte?enim sluhom imaju prava da znaju šta se dešava u skupštinama i koji su problemi na dnevnom redu, da bi mogle ravnopravno da se uklju?e u njihovo rešavanje”, poru?io je Despotov.

Današnja konferencija za novinare emitovana je direktno preko medijskog portala Vlade Vojvodine i bila je prevo?ena na gestovni govor.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!