Sedlarević: Srbija obavezna da primeni decentralizaciju

27 Nov 2008

Potpredsednica

Potpredsednica Skupštine Vojvodine Maja Sedlarevi? izjavila je danas da ?e Srbija na svom putu ka Evropskoj Uniji biti u obavezi da primeni princip decentralizacije vlasti.
Sedlarevi?eva je na seminaru o evropskim integracijama kazala da to zna?i da ?e u Srbiji morati da se sprovede princip spuštanja vlasti i odgovornosti na lokalni i regionalni nivo.
“Sve što može da bude rešeno na lokalnom nivou, treba da bude rešavano na tom nivou vlasti, a sve što se ti?e regionalnog nivoa, treba da bude rešavano na tom nivou”, kazala je Sedlarevi?eva.
Prema njenim re?ima, princip “supsidijarnosti” je jedan od temeljnih principa Evropske Unije, a Vojvodina i Srbija kulturno i istorijski pripadaju evropskoj porodici regija i država.
Današnji seminar organizovali su Skupstina Vojvodine i Misija OEBS-a u Srbiji, uz podršku Kancelarije za evropske integracije Srbije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!