Sedamnaest godina od otmice i ubistva Ivana Stambolića

24 Aug 2017

Stambolić je ubijen mesec dana pre izbora održanih 24. septembra 2000. godine koje je Milošević izgubio i posle kojih je 5. oktobra te godine izgubio vlast

Sutra se navršava 17 godina od otmice i ubistva nekadašnjeg predsednika Predsedništva Srbije Ivana Stamboli?a, za koje su pravosnažno osu?eni ?elnici Državne bezbednosti.

Na sudu je utvr?eno da je ubistvo Stamboli?a naredio bivši predsednik Srbije i SRJ Slobodan Miloševi?, radi eliminacije politi?kih protivnika.

Miloševi? je, prema pravosnažnoj presudi, Državnoj bezbednosti (DB) naredio ubistvo Stamboli?a, a njega su oteli i ubili pripadnici Jedinice za specijalne operacije (JSO) Milorada Ulemeka Legije.

Stamboli? je ubijen mesec dana pre izbora održanih 24. septembra 2000. godine koje je Miloševi? izgubio i posle kojih je 5. oktobra te godine izgubio vlast.

Pred Specijalnim sudom vo?en je jedinstveni postupak za ubistvo Stamboli?a i pokušaj ubistva predsednika Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovi?a, 15. juna 2000. godine u Budvi.

Organizator ubistva Stamboli?a, komandant JSO Ulemek i njegov pot?injeni Branislav Ber?ek, koji je ubio Stamboli?a pucnjima u potiljak i pucao na Draškovi?a, osu?eni su na najstrože kazne od po 40 godina zatvora. Tadašnji šef DB-a Radomir Markovi? osu?en je na 15 godina zatvora.

Pripadnik JSO Nenad Bujoševi? osu?en je na 35 godina zatvora, a njegove kolege Leonid Milivojevi? i Dušan Mari?i? na po 30 godina zatvora. Uticajni oficir za bezbednost JSO i kasnije zamenik šefa službe Milorad Bracanovi? osu?en je na dve godine zatvora.

Stamboli? je otet 25. avgusta 2000. godine, a njegovo telo je prona?eno 27. marta 2003. godine. Stamboli?evo ubistvo razrešno je posle ubistva premijera Srbije Zorana ?in?i?a, ?ije je ubistvo tako?e organizovao Ulemek.

Prvi je progovorio Nenad Šare, nekadašnji šef telohranitelja Milorada Ulemeka. Šare je tokom policijske akcije “Sablja” sprovedene posle ubistva ?in?i?a, otkrio detalje otmice i likvidacije Ivana Stamboli?a.

Prema njegovom svedo?enju, egzekutori su sa?ekali Stamboli?a dok je rekreativno tr?ao u Košutnjaku i pod pretnjom oružjem i pokazivanjem službenih policijskih legitimacija, naterali ga da u?e u kombi.

Odvezli su ga na Frušku goru gde je ubijen i ba?en u jamu sa živim kre?om.

Ivan Stamboli? je sahranjen 8. aprila 2003. uz državne i vojne po?asti na Top?iderskom groblju u Beogradu.

U julu 2004. kod restorana “Golf” u Košutnjaku, na mestu gde je otet Ivan Stamboli?, postavljena je spomen-?esma. Godinu dana kasnije podignut je spomenik na Zmajevcu na Fruškoj gori, na mestu gde je Stamboli? ubijen.

Porodica Ivana Stamboli?a vodila je sudski spor pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu za naknadu štete za pretrpljene duševne boli. Oni su, po Sporazumu o naknadi štete, dobili od države 250.000 evra kao nadoknadu štete zbog svirepog ubistva Stamboli?a, kao i zbog torture koja je sprovo?ena nad njima.

Stamboli? je ro?en 5. novembra 1936. godine u selu Brezova kod Ivanjice.

Bio je visoki funkcioner bivšeg Saveza komunista Srbije (SKS) i predsednik Predsedništva Srbije u vreme bivše SFRJ.

Na 8. sednici CK SKS 1987. godine, koja je ozna?ila po?etak politi?kog uspona tadašnjeg partijskog šefa Slobodana Miloševi?a, došlo je do oštrog sukoba njegovih i pristalica Ivana Stamboli?a. Ubrzo nakon te sednice Stamboli? je bio prinu?en da napusti položaj predsednika Predsedništva Srbije i da se povu?e iz javnog života.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!