Sedam miliona Haićana gladuje

17 Jun 2013

Prema podacima haićanske vlade, sedam miliona stanovnika ove otočke zemlje gladuje, uprkos tome što je međunarodna zajednica obećala pomoć vrijednu milijarde eura nakon zemljotresa 2010. godine

Prema podacima hai?anske vlade, sedam miliona stanovnika ove oto?ke zemlje gladuje, uprkos tome što je me?unarodna zajednica obe?ala pomo? vrijednu milijarde eura nakon zemljotresa 2010. godine.

Vlada poru?uje da su najugroženija djeca koja žive u zaba?enim podru?jima.

Duž južne obale Haitija, neuhranjena djeca postaju uobi?ajen prizor… Prema izjavama zvani?nika, mnoge porodice po nekoliko dana nemaju hrane ni za jedan obrok. Smatra se da svakog dana dvije tre?ine stanovnika gladuju.

Kriza je sve dublja, ali prolazi nezapaženo…

„Ponekad, kad do?e vrijeme obroka, nemam šta da dam djeci. I kad imamo hrane, to nije dovoljno. ?esto do ve?eri ne mogu prona?i ništa za jelo. Jednostavno nisam u mogu?nosti da ih prehranim” , govori Marie Jean, majka.

Statistika Vlade Haitija užasavaju?a je: blizu sedam miliona ljudi ima ograni?en pristup hrani, dok je više od milion na granici pothranjenosti.

Ignorisanje iz svijeta

A, ?ini se da pozive upomo? sa Haitija svijet ignoriše…

„Ako nešto ne poduzmu i ne pomognu stanovnicima Baie d’Orangea i Mabriolea, na kraju ?e samo mo?i prebrojati mrtva tijela. Neuhranjenost je posvuda”, Geneus Lissage, zvani?nik grada Mabriolea.

Stru?njaci kažu da suša i poplave, koje su uništile usjeve, dodatno pogoršavaju situaciju i da se Haiti opet suo?ava sa humanitarnom krizom.

Uprkos milijardama eura koje je svijet obe?ao za obnovu zemlje nakon razornog zemljotresa, ovo je još jedan podsjetnik da Haiti nije ni blizu oporavka.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!