Sećanje na Lazu Kostića

15 Jul 2010

Jubileji će se obeležavati u Novom Sadu, Somboru, Budimpešti i u Kovilju.

Jubileji, 170. godišnjica ro?enja i vek od smrti, pesnika Laze Kosti?a (1841-1910) bi?e obeleženi nizom manifestacija, najavio je danas pokrajinski sekretar za kulturu Milorad ?uri?.
?uri? je na konferenciji za novinare rekao da ?e u obeležavanje ovih jubileja biti uklju?eno 16 pokrajinskih ustanova i institucija, koje ?e nastaviti rad na elektronskom korpusu dela Laze Kosti?a. Dodao je da ?e u okviru obveležavanja jubileja biti nastavljeni gra?evinski radovi na obnovi kapele Dun?erskih u dvorcu Fantast i na srbobranskom groblju. Jubilej ?e biti obeležen i nizom kulturnih dešavanja i okruglih stolova, najavio je pokrajinski sekretar. Prema njegovim re?ima, proslava jubileja posve?enog Lazi Kosti?u je prilika da se podsetimo li?nosti i dela jednog od najve?ih srpskih stvaralaca, kao i prilika da se podsetimo ?itave epohe, koja je bila veoma važna u formiranju jednog kulturnog obrasca.
Jubileji ?e se obeležavati u Novom Sadu, Somboru, Budimpešti i u Kovilju.
Za?etnik modernog srpskog pesništva, književnik, novinar, politi?ar i doktor prava Laza Kosti? ro?en je u ba?kom selu Kovilj, gde je završio osnovnu školu. Školovanje je nastavio u Novom Sadu, Pan?evu i Budimu, a studije prava i doktorat iz te oblasti završio je na Univerzitetu u Pešti. Službovanje je po?eo u Novom Sadu kao gimnazijski nastavnik, potom je radio kao advokat, beležnik, predsednik suda a u svom politi?kom angažovanju bio je blizak saradnik Svetozara Mileti?a. Poslednje godine života proveo je u Somboru, a preminuo je u Be?u 26. novembra 1910. godine.
(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!