Sećanje na Ferenca Čubelu

28 Nov 2012

Sećanje na prvog predsednika Saveza vojvođanskih Mađara

Povodom 17. godišnjice smrti prvog predsednika Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ferenca ?ubele, njegovi prijatelji, saradnici i poštovaoci položili su ju?e popodne vence na njegov grob na groblju u Staroj Moravici. Me?u okupljenima su bila i trojica republi?kih poslanika SVM-a Balint Pastor, Arpad Fremond i Laslo Varga, pokrajinski poslanik šandor Egereši, izvršni potpredsednik stranke Karolj Pal i predsednica opštine Ba?ka Topola Melinda Kokai Mernjak. ?lan predsedništva SVM-a Laslo Joža rekao je da ?ubela za služi kao primer i kao rukovodilac i kao li?nost.

Okupljeni su položili cve?e i na grob reformatskog veštenika Antala Kiša, a prema re?ima predsednika Kulturnog saveza vojvo?anskih Ma?ara Karolja Dudaša, rukovodstvo SVM-a je odlu?ilo da ubudu?e se?anje na njihovog prvog predsednika i na Antala Kiša bude istovremeno, budu?i da su bili saborci i da se sveštenik iz Stare Moravice tokom 55 godina snažno borio za zajednicu.

(Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!