Savet za štampu: Bečejski mozaik nije prekršio kodeks

05 Mar 2014

Bečejski mozaik postupio u skladu sa etičkim pravilima profesije

Komisija za žalbe Saveta za štampu jednoglasno je odlu?ila da list Be?ejski mozaik nije prekršio odredbe Kodekse novinara Srbije zbog pisma jednog ?itaoca, nakon kojeg je protiv lista podneta privatna tužba zbog duševne boli.

Tužbu protiv tog lokalnog lista podnela je predsednica Udruženje gorana iz Be?eja Marija Mikovi?, koja na ime naknade štete za duševni bol traži 300.000 dinara.

Ona je tužila Becejski mozaik zbog objavljenog pisma u kojem ?italac kritikuje rad i aktivnosti u Goranskom parku u Be?eju, koji je dat na upravljanje i održavanje lokalnom Udruženju gorana.

Komisija za žalbe Saveta za štampu je zaklju?ila da je Be?ejski mozaik postupio u skladu sa eti?kim pravilima profesije, jer je u objavljenom pismu ?italac izneo svoj stav o se?i drve?a u parku, kao i o radu onih koji su zaduženi da ga održavaju, a u istom broju list je omogu?io i tužilji da na istoj stranici iznese svoje vi?enje celog slu?aja.

“Tužilja je prakti?no odgovorila na sve navode iz pisma, i nije naknadno tražila objavljivanje demantija ili bilo kakvog dodatnog reagovanja”, navodi se u obrazloženju Komisije za žalbe Saveta za štampu, u koje je agencija Beta imala uvid.

Glavni urednik Be?ejskog mozaika Vladan Filip?ev izrazio je ?u?enje što je njegov list tužen zbog objavljenog ?itala?kog pisma i dodao da ukoliko tužilja dobije parnicu, postoji realna opasnost da se Be?ejski mozaik ugasi.

On je ranije rekao agenciji Beta da je list prilikom objavljivanja pisma imao u vidu opravdani interes javnosti da zna šta se doga?a na gradskoj zelenoj površini, koju ve?ina Be?ejaca veoma voli.

Dodao je da je u istom broju objavljen i intervju sa tužiljom Marijom Mikovi? o aktivnostima Udruženja gorana, uz upozorenje da je na adresu redakcije stiglo kriti?ko ?itala?ko pismo.

“Samim tim, mi smo gospo?i Mikovi? pružili priliku da odmah odgovori na optužbe ?itaoca, ?ime smo odgovorili zahtevima koje postavlja Kodeks novinara Srbije, koji nalaže da objavimo dva razli?ita gledišta o istoj stvari”, kazao je Filip?ev.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!