- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Savet za borbu protiv korupcije: Vlast utiče na tužilaštvo i sudove

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije danas je ukazao da u pravosudnom sistemu Srbije postoje brojni problemi i da je i dalje o?igledan uticaj izvršne vlasti na tužilaštvo i sudove.

U izveštaju koji je Savet dostavio Vladi ocenjeno je da ne postoje jasni kriterijumi za kreiranje mreže sudova i tužilaštava i za odre?ivanje broja nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudne administracije, te da ne postoji ravnomerno optere?enje tih institucija.

“Deo odgovornosti je na pravosu?u, ali najve?u odgovornost nosi izvršna vlast. Veliki problem je i dalje uticaj izvršne vlasti na rad tužilaštava i sudova, kao i neadektavno medijsko izveštavanje”, istakao je Savet.

Ocenjeno je da se donose nekvalitetni zakoni koji uskra?uju ostvarenje pravde i preporu?eno da se promeni praksa donošenja propisa po hitnom postupku, bez javne i stru?ne rasprave, bez u?eš?a stu?njaka za odre?ene oblasti i u?eš?a civilnog društva.

“Pravosudne institucije nemaju dovoljno sredstava za redovan rad, a istovremeno trošak kojem se gra?ani izlažu u potrazi za pravdom nije prilago?en životnom standardu”, ocenio je Savet.

Savet je uporedio preporuke iz prethodnih izveštaja i utvrdio je da je došlo do poboljšanja u rešavanju starih predmeta i da su doneti bitni podzakonski akti koji su nedostajali, ali je uo?eno dosta propusta u tim propisima koji, kako je navedeno, mogu ograni?iti nezavisnost i samostalnost nosilaca pravosudnih funkcija, kao i onemogu?iti sudije i tužioce u dostupnosti prava i pravde.

Država je dužna, smatra Savet, da uradi detaljnu analizu rada Ustavnog suda “jer iz dosadašnjeg rada ovog suda nije mogu?e utvrditi da li je pravosudna institucija ili je deo izvršne vlasti”.

“Radi kvalitetnog pristupa pravdi, naro?ito u uslovima primene Krivi?nog zakonika koji podrazumeva tužila?ku istragu i odsustvo na?ela materijalne istine, potrebno je što pre doneti adekvatan zakon o besplatnoj pravnoj pomo?i. Tako?e je tužilaštvu potrebno obezbediti nezavisnost od izvršne vlasti, budu?i da je preuzet deo sudske nadležnosti”, istakao je Savet.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!