Savet Festivala evropskog filma Palić: Bez obrazloženja smenjen Šifliš

06 Dec 2016

Članovi Saveta su izrazili zabrinutost zbog odluke o postavljanju Gabrijele Vadleve na mesto člana Saveta bez priložene biografije

Savet Festivala evropskog filma Pali? danas je izrazio zabrinutost zbog smene, bez bilo kakvog obrazloženja, filmskog reditelja Zoltana Šifliša sa mesta ?lana Saveta tog festivala.

Odluku o razrešenju Šifliša donelo je suboti?ko gradsko ve?e, kako se navodi u saopštenju Saveta festivala, “bez kvalitativne ocene rada Šifliša koje bi opravdalo ovakav postupak”.

?lanovi Saveta su u saopštenju rad Šifliša ocenili najvišim ocenama, “pre svega zbog njegovog nesebi?nog zalaganja u promovisanju ma?arske kinematografije, kao i višegodišnjih bliskih kontakata sa najvišim filmskim institucijama te zemlje”.

Navodi se i da je Šifliš u velikoj meri doprineo razvojnim smernicama festivala putem stru?nih ocena i predloga zahvaljuju?i kojim je Festival evropskog filma Pali? i došao na mesto najrespektabilnijih filmskih manifestacija u Srbiji.

?lanovi Saveta su izrazili zabrinutost zbog odluke o postavljanju Gabrijele Vadleve na mesto ?lana Saveta bez priložene biografije.

Navodi se i da je ona postavljena bez konsultacija sa stru?nim Savetom pali?kog festivala, direktorom festivala i Otvorenim univerzitetom Subotica, kao izvršnim producentom manifestacije.

Ocenjuje se i da takva praksa “ni u kom pogledu” ne doprinosi razvoju kulture Grada Subotice, pokrajine Vojvodine, niti Srbije.

Savet Festivala je vrhovno savetodavno telo Festivala evropskog filma Pali?, sastavljeno je isklju?ivo od stru?nih lica, u ovom slu?aju filmskih profesionalaca, koji ne primaju nikakvu nadoknadu za svoj rad.

?lanovi Saveta Festivala evropskog filma Pali?, ?iji je direktor Radoslav Zelenovi?, glumci su Mira Banjac i Branislav Le?i?, reditelj Sabol? Tolnai i scenarista Gordan Mihi?, dok je selektor Petar Mitri?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!