SE o diskriminaciji LGBT osoba

26 Sep 2011

Pesimističan izveštaj komesara za ljudska prava Saveta Evrope „Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Evropi“ od danas je dostupan i na našem jeziku

Tomas Hamarberg, komesar za ljudska prava Saveta Evrope, u junu ove godine podneo je izveštaj Savetu Evrope o položaju LGBT zajednice u Ervopi.  Izveštaj nosi naziv “Diskriminacija po osnovu seksualne i orijentacije i rodnog identiteta u Evropi” i obuhvatio je svih 47 država ?lanica SE.  Od danas taj izveštaj, u integralnoj verziji, možete pro?itati i na srpskom jeziku.

Izveštaj, koji je na našem jeziku dostupan na stranici Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, pokazuje da mnoge države ?lanice Saveta Evrope još uvek ne poštuju u potpunosti ljudska prava osoba homoseksualne, biseksualne i transrodne orijentacije (LGBT).

Uprkos napretku u mnogim oblastima proteklih decenija, osobe u Evropi se i dalje stigmatizuju zbog svoje prave ili percipirane seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Mnoge osobe iz LGBT populacije (lezbijke, gej muškarci, biseksualci i transrodne osobe) ne uživaju u potpunosti univerzalna ljudska prava. Oni su izloženi riziku da postanu žrtve zlo?ina podstaknutog mržnjom. ?esto ih sugra?ani ne štite kada su napadnuti na ulici.

Nekim LGBT organizacijama se zabranjuje registracija ili organizacija mirnih okupljanja i demonstracija u Evropi. Mnoge LGBT osobe su izbegle u države ?lanice Saveta Evrope iz zemalja u kojima njihova ljudska prava nisu zašti?ena i u kojima ?ak postoji rizik od mu?enja ili smrtne kazne zbog njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Veoma mali broj lidera i vode?ih politi?ara je zauzelo ?vrst stav protive?i se homofobiji i transfobiji, diskriminaciji i nasilju. Stoga je komesar Saveta Evrope za ljudska prava borbu protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta postavio kao svoje prioritete u radu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!