Saša Janković: Vučić pravi svojevrstan državni udar

21 Nov 2016

"Vučićeva ocena da bi rušenje nelegalnog objekta značio rat sa muslimanima i razbijanje glava je najgrublja manipulacija jer bespravna gradnja nije osobina muslimana"

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? optužio je danas predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a da izjavom da ne?e rušiti nelegalni objekat u centru Novog Pazara koji gradi poslanik vladaju?e koalicije jer ne želi razbijanje glava sa muslimanima, zapravo zloupotrebljava funkciju predsednika Vlade, “gasi poslednja svetla vladavine prava i stvara versku netrpeljivost u Srbiji”.

“Vu?i? nema pravo da suspenduje zakone Srbije po svojoj proceni. On pravi svojevrstan ‘državni udar’ tako što preuzima nadležnosti svih državnih organa i institucija i pot?injava ih politi?koj volji i interesima. Njegove izjave o tome da zakon ne?e biti primenjen u slu?aju najdrskije bespravne gradnje u Novom Pazaru uništavaju vladavinu prava, pravnu sigurnost, pravo svojine i jednakost svih pred zakonom”, naveo je Jankovi? u saopštenju.

Jankovi? je ocenio da je Vu?i?eva ocena da bi rušenje nelegalnog objekta zna?io rat sa muslimanima i razbijanje glava “najgrublja manipulacija” jer bespravna gradnja nije osobina muslimana, ve? izraz bezakonja koga ima me?u pripadnicima svih vera i nacija.

“Zaštitnik gra?ana poziva predsednika Vlade da se vrati svojim Ustavom i zakonom propisanim ovlaš?enjima i da prestane da sa mesta predsednika Vlade upravlja svim državnim funkcijama, jer država nije jedan ?ovek”, naveo je Jankovi?.

Ombudsman je, tako?e, naveo da su tokom nedavne posete Novom Pazaru opštinske vlasti i veliki broj gra?ana muslimanske vere od njega zatražili da nadležne državne organe privoli da rade po zakonu koji mora da bude isti za sve.

“Predsednik opštine Novi Pazar uru?io je Zaštitniku gra?ana svu dokumentaciju, uklju?uju?i i pisano odbijanje MUP-a Srbije da asistira u rušenju nelegalnog objekta. Me?utim, izjave predsednika Vlade jasno su ukazale da uzrok problema nije greška bilo kog službenika, ve? premo? sile i politike nad zakonom i ravnopravnoš?u gra?ana”, naveo je Jankovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!